xml-general-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From blaut...@apache.org
Subject cvs commit: xml-site/src/documentation/content/xdocs whoweare.xml
Date Tue, 09 Sep 2003 11:19:55 GMT
blautenb  2003/09/09 04:19:55

 Modified:  src/documentation/content/xdocs whoweare.xml
 Log:
 update for new PMC membership
 
 Revision Changes  Path
 1.5    +2 -1   xml-site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml
 
 Index: whoweare.xml
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/xml-site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- whoweare.xml	3 Aug 2003 10:42:11 -0000	1.4
 +++ whoweare.xml	9 Sep 2003 11:19:55 -0000	1.5
 @@ -31,6 +31,7 @@
  		<li>Berin Lautenbach - berin at ozemail.com.au</li>
      <li>Ted Leung - twl at apache.org</li>
  		<li>Jeremias Maerki</li>
 +		<li>Brian Minchau</li>
  		<li>Steven Noels</li>
  		<li>Santiago Pericas-Geertsen</li>
  		<li>Gareth Reakes</li>
 @@ -39,10 +40,10 @@
       <jump href="http://www.intertwingly.net/blog/">Sam Ruby</jump>
       <jump href="mailto:rubys@ibm.com">rubys@us.ibm.com</jump></li>
  		<li>Matt Sergeant</li>
 -		<li>Ilene Seelmann</li>
  		<li>Kimbro Staken</li>
  		<li>Jason Stewart</li>
  		<li>Jeff Turner</li>
 +		<li>Erwin van der Koogh</li>
      <li>Dirk-Willem Van Gulik
       <jump href="mailto:dirkx@webweaving.org">dirkx@webweaving.org</jump>
      </li>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: general-cvs-unsubscribe@xml.apache.org
For additional commands, e-mail: general-cvs-help@xml.apache.org


Mime
View raw message