xml-general-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From duft...@apache.org
Subject cvs commit: xml-site/sources/soap contributors.xml
Date Fri, 25 May 2001 20:11:22 GMT
duftler   01/05/25 13:11:22

 Modified:  sources/soap contributors.xml
 Log:
 
 
 Revision Changes  Path
 1.4    +2 -2   xml-site/sources/soap/contributors.xml
 
 Index: contributors.xml
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/xml-site/sources/soap/contributors.xml,v
 retrieving revision 1.3
 retrieving revision 1.4
 diff -u -r1.3 -r1.4
 --- contributors.xml	2001/05/25 19:56:53	1.3
 +++ contributors.xml	2001/05/25 20:11:20	1.4
 @@ -7,16 +7,16 @@
  	xml-soap project: </p>
  	<ul>
  	<li>Harmeet Bedi</li>
 +    <li>Jonathan Chawke</li>
  	<li>Franciso Curbera</li>
  	<li>Glen Daniels</li>
  	<li>Doug Davis</li>
  	<li>Matthew J. Duftler</li>
  	<li>Kevin Mitchell</li>
 +    <li>William Nagy</li>
  	<li>Sam Ruby</li>
      <li>James Snell</li>
      <li>Sanjiva Weerawarana</li>
 -    <li>Jonathan Chawke</li>
 -    <li>William Nagy</li>
  	</ul>
  	</s2>
  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: general-cvs-unsubscribe@xml.apache.org
For additional commands, e-mail: general-cvs-help@xml.apache.org


Mime
View raw message