xml-general-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From duft...@apache.org
Subject cvs commit: xml-site/targets/soap contributors.html
Date Fri, 25 May 2001 20:09:48 GMT
duftler   01/05/25 13:09:48

 Modified:  targets/soap contributors.html
 Log:
 
 
 Revision Changes  Path
 1.7    +2 -2   xml-site/targets/soap/contributors.html
 
 Index: contributors.html
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/xml-site/targets/soap/contributors.html,v
 retrieving revision 1.6
 retrieving revision 1.7
 diff -u -r1.6 -r1.7
 --- contributors.html	2001/05/25 19:57:51	1.6
 +++ contributors.html	2001/05/25 20:09:45	1.7
 @@ -19,16 +19,16 @@
  	xml-soap project: </P>
  	<UL>
  	<LI>Harmeet Bedi</LI>
 +    <LI>Jonathan Chawke</LI>
  	<LI>Franciso Curbera</LI>
  	<LI>Glen Daniels</LI>
  	<LI>Doug Davis</LI>
  	<LI>Matthew J. Duftler</LI>
  	<LI>Kevin Mitchell</LI>
 +    <LI>William Nagy</LI>
  	<LI>Sam Ruby</LI>
      <LI>James Snell</LI>
      <LI>Sanjiva Weerawarana</LI>
 -    <LI>Jonathan Chawke</LI>
 -    <LI>William Nagy</LI>
  	</UL>
  	</FONT></TD></TR></TABLE><BR>
  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: general-cvs-unsubscribe@xml.apache.org
For additional commands, e-mail: general-cvs-help@xml.apache.org


Mime
View raw message