portals-jetspeed-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From morci...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-jetspeed/xdocs usejetspeed.xml
Date Fri, 05 Mar 2004 20:54:18 GMT
morciuch  2004/03/05 12:54:18

 Modified:  docs/site usejetspeed.html
        src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization
            JetspeedLocalization_no.properties
        xdocs  usejetspeed.xml
 Log:
 1. Updates to Norwegian localization resources by Harald Ommang.
 2. Added new Jetspeed powered website (http://www.boone.org) submitted by Stuart Belden.
 
 Revision Changes  Path
 1.45   +7 -0   jakarta-jetspeed/docs/site/usejetspeed.html
 
 Index: usejetspeed.html
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-jetspeed/docs/site/usejetspeed.html,v
 retrieving revision 1.44
 retrieving revision 1.45
 diff -u -r1.44 -r1.45
 --- usejetspeed.html	10 Jan 2004 00:18:09 -0000	1.44
 +++ usejetspeed.html	5 Mar 2004 20:54:18 -0000	1.45
 @@ -247,6 +247,13 @@
  	Based on Jetspeed 1.4.
      <P />
    </li>
 +  <li>
 +    <a href="http://www.boone.org/">http://www.boone.org</a> 
 +    <BR />Boone Hospital Center is a full service regional facility serving mid-Missouri,
specializing in cardiology, 
 +neurology, oncology and obstetrical services. Jetspeed provides the framework for BHC's
on-line heath care services, which 
 +includes routine and diagnostic procedure scheduling for patients.
 +    <P />
 +  </li>
  
  </ul>
  </p>
 
 
 
 1.26   +484 -484 jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization/JetspeedLocalization_no.properties
 
 Index: JetspeedLocalization_no.properties
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization/JetspeedLocalization_no.properties,v
 retrieving revision 1.25
 retrieving revision 1.26
 diff -u -r1.25 -r1.26
 --- JetspeedLocalization_no.properties	7 Jan 2004 22:45:50 -0000	1.25
 +++ JetspeedLocalization_no.properties	5 Mar 2004 20:54:18 -0000	1.26
 @@ -1,484 +1,484 @@
 -# $Id$
 -#
 -#  This class has been added 17.01.2000 by [jm],mediaphil digital media
 -#  Jonas Maurus <a href="mailto:jm@mediaphil.de">jm@mediaphil.de</a>
 -#  Please contact me if you have any questions, which ARE NOT ANSWERED
 -#  by the Java Localization/Internationalization Documentation.
 -  
 -#  Norwegian version by Harald Ommang <a href="mailto:harald.ommang@delfidata.no">harald.ommang@delfidata.no</a>.
 -#  Thanks to Eivind Tagseth for comments and updates
 -#
 -#  Enkelte uttrykk egner seg ofte dårlig for oversettelser, og det finnes ikke alltid
gode
 -#  norske ord for nye uttrykk. Har bl.a. valgt å benytte det engelske uttrykket "skin",

 -#  i mangel av et godt norsk. Forslag til forbedringer av denne oversettelsen mottas
med takk! (HO)
 -#  
 -#
 -
 -LOCALIZATION_MAINTAINER=Harald Ommang <harald.ommang@delfidata.no>
 -
 -LOGIN_USERNAME=Brukernavn:
 -LOGIN_PASSWORD=Passord:
 -LOGIN_REMEMBERME=Husk meg p\u00E5 denne maskinen
 -LOGIN_LOGIN=Logg inn
 -LOGIN_NEW_ACCOUNT=Lag en ny bruker
 -LOGIN_TITLE=Logg inn
 -LOGINHELP_TITLE=Hjelp med innlogging
 -LOGINHELP_NOTICE=Hvis du trenger ytterligere assistanse, send en e-post til adressen nedenfor.
 -
 -SECURITY_NO_ACCESS=Du har ikke tilgang til disse portletene.
 -SECURITY_NO_ACCESS_TO_PORTLET=Du har ikke tilgang til denne portleten. 
 -SECURITY_IS_SYSTEM_DEFAULT=Sikkerheten for denne portleten er satt til systemets standardvalg.
 -SECURITY_IS_REGISTRY_LEVEL=Sikkerheten for denne portleten er definert p\u00E5 registry
niv\u00E5.
 -
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_HEADER=Hallo
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY1=Jetspeed-passordet ditt er:
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY2=Du kan n\u00E5 g\u00E5 til Jetspeed-nettstedet og logge inn.
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_FOOTER=Hilsen,
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_PS=PS: Ikke glem at brukernavnet ditt er:
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_SUBJECT=Passord-bekreftelse
 -
 -CREATENEWUSERANDCONFIRM_PWNOTMATCH=Beklager, passordene er ikke like.
 -CREATENEWUSERANDCONFIRM_NOUSERNAME=Beklager, du m\u00E5 oppgi et brukernavn.
 -CREATENEWUSERANDCONFIRM_NOEMAIL=Beklager, du m\u00E5 oppgi en gyldig e-postadresse.
 -CREATENEWUSERANDCONFIRM_CHOOSENEWNAME=Beklager, det brukernavnet eksisterer allerede. Vennligst
velg et annet.
 -CREATENEWUSERANDCONFIRM_CREATE=Ditt nye brukernavn er n\u00E5 laget!
 -CREATENEWUSERANDCONFIRM_DUPLICATEMSG=Velg et annet navn.
 -
 -JLOGINUSER_KEYNOTVALID=Beklager, den hemmelige n\u00F8kkelen du oppgav er ikke gyldig.
 -JLOGINUSER_WELCOME=Velkommen! Registreringen din er bekreftet. Du kan n\u00E5 fritt bruke
systemet.
 -JLOGINUSER_NAMENOTVALID=Beklager, brukernavnet er ikke gyldig. Pass p\u00E5 at den URLen
du skrev inn er den samme som du fikk i e-posten, eller opprett en ny bruker.
 -JLOGINUSER_CONFIRMFIRST=Beklager, men du m\u00E5 f\u00F8rst bekrefte dette brukernavnet
f\u00F8r du kan logge inn.
 -JLOGINUSER_NOAUTHUSERROLE=Rollen authenticated_user finnes ikke i databasen.
 -JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_INVALIDUSER=Beklager, det brukernavnet er ikke gyldig.
 -JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_SENT=Passordet ditt er blitt sendt.
 -JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_ERROR=Feil ved sending av passordp\u00E5minnelse:
 -JLOGINUSER_REQUEST_RECORDED=Din foresp\u00F8rsel om en brukerkonto er registrert. Du vil
snart bli kontaktet for \u00E5 f\u00E5 vite om dette er godkjent.
 -JLOGINUSER_REQUEST_REJECTED=Din foresp\u00F8rsel om en brukerkonto er er avvist.
 -LOGOUTUSER_THANKS=Takk for at du brukte systemet. H\u00E5per du kommer snart igjen.
 -
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY1=Velkommen til Jetspeed-portalen fra Apache. Ditt nye brukernavn
er blitt \n\
 -etablert. Vennligst logg inn med f\u00F8lgende hemmelige n\u00F8kkel for \u00E5 bekrefte
din \n\
 -registrering:\n
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY2=Du kan g\u00E5 til f\u00F8lgende URL for \u00E5 bekrefte brukernavnet
ditt:\n\n
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_SENT=E-post sendt!
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_ERROR=Feil ved sending av e-post: 
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_FOOTER=Hilsen,
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_HEADER=Hallo
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_SUBJECT=Jetspeed - registrering av nye brukere
 -
 -
 -SENDUSEREMAIL_IDNOTVALID=Vennligst oppgi et gyldig brukernavn.
 -SENDUSEREMAIL_EMAILNOTVALID=Denne brukeren har for \u00F8yeblikket ikke noen gyldig e-post-adresse.
 -SENDUSEREMAIL_FILLTHEFORM=vennligst fyll inn feltene i skjemaet nedenfor.
 -SENDUSEREMAIL_SENT=E-post sendt!
 -
 -SESSIONVALIDATOR_SESSIONNOTVALID=Det har oppst\u00E5tt en feil, din sesjons-id er gyldig,
men skjermvariabelen er ikke definert.
 -
 -SHOWEDIT_MUSTLOGIN=Du m\u00E5 logge inn f\u00F8r du kan redigere noe.
 -
 -UPDATEACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Du m\u00E5 logge inn f\u00F8r du kan oppdatere informasjon om
din bruker.
 -UPDATEACCOUNT_PWNOTMATCH=Beklager, passordene er ikke like.
 -UPDATEACCOUNT_NOFIRSTNAME=Beklager, du m\u00E5 oppgi et fornavn.
 -UPDATEACCOUNT_NOLASTNAME=Beklager, du m\u00E5 oppgi et etternavn.
 -UPDATEACCOUNT_NOEMAIL=Beklager, du m\u00E5 oppgi en gyldig e-postadresse.
 -UPDATEACCOUNT_DONE=Brukerinformasjonen din er oppdatert!
 -UPDATEACCOUNT_NOUSER=Kunne ikke finne riktig bruker.
 -UPDATEACCOUNT_NEWEMAILCONFIRM=Du har endret e-postadressen din. Du m\u00E5 bekrefte p\u00E5
nytt for \u00E5 kunne fortsette \u00E5 bruke systemet. Vennligst sjekk e-postkontoen din.
 -UPDATEACCOUNT_BADOLDPASSWORD=Beklager, det gamle passordet er feil
 -CONFIRMREGISTRATION_TITLE=Bekreft registrering
 -CONFIRMREGISTRATION_NOUSERNAME=Beklager, et brukernavn m\u00E5 v\u00e6re tilgjengelig.
 -CONFIRMREGISTRATION_MESSAGE=Sjekk e-posten din og se etter den hemmelige n\u00F8kkelen.
Du trenger denne for \u00E5 bekrefte registreringen din
 -CONFIRMREGISTRATION_SECRETKEYTITLE=Hemmelige n\u00F8kkel:
 -CONFIRMREGISTRATION_CANCEL=Avbryt
 -CONFIRMREGISTRATION_CONFIRM=Bekreft registrering
 -
 -EDITACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Beklager, du m\u00E5 v\u00e6re innlogget for \u00E5 f\u00E5 tilgang
til dette skjermbildet.
 -EDITACCOUNT_TITLE=Redigering av din brukerinformasjon
 -
 -JLOGINUSER_ACCOUNT_DISABLED=Din bruker er ikke aktiv. Vennligst kontakt din systemadministrator.
 -
 -USERFORM_USERNAMEMSG=Brukernavn:
 -USERFORM_PASSWORDMSG=Passord:
 -USERFORM_PASSWORDCONFIRMMSG=Passord (gjenta):
 -USERFORM_REMEMBERME=Husk meg p\u00E5 denne maskinen
 -USERFORM_FIRSTNAMEMSG=Fornavn:
 -USERFORM_LASTNAMEMSG=Etternavn:
 -USERFORM_EMAILMSG=E-post:
 -USERFORM_SAVE=Lagre
 -USERFORM_CANCEL=Avbryt
 -USERFORM_RESET=Tilbakestill
 -USERFORM_UPDATE=Oppdater bruker
 -USERFORM_CREATE=Lag ny bruker
 -USERFORM_LOGIN=Logg inn
 -USERFORM_OLDPASSWORDMSG=Gammelt passord
 -USERFORM_PASSWORDSEND=Send passord
 -USERFORM_PASSWORDREMINDER=Glemt passordet ditt?<br>Oppgi ditt brukernavn<br>
og klikk passord.
 -USERFORM_FORGOTPASSWORD_NOTICE=Vennligst send passordet mitt med e-post.
 -
 -NEWACCOUNT_TITLE=Lag en ny Jetspeed-bruker
 -NEWACCOUNT_NOTICE=For \u00E5 lage en ny bruker, vennligst fyll inn alle feltene nedenfor.

 -NEWACCOUNT_CONFIRMATION=Etter at din nye bruker er etablert, Vil du f\u00E5 en e-post med
en hemmelig n\u00F8kkel. Oppgi den hemmelige n\u00F8kkelen i det neste skjermbildet for \u00E5
aktivere brukeren din.
 -NEWACCOUNT_APPROVAL=Prosessen med \u00E5 etablere en ny bruker inkluderer et godkjenningssteg.
En e-post vil bli sendt det n\u00E5r din nye bruker er godkjent eller avvist. 
 -
 -#Text before user's full name, i.e. Welcome Joe Smith
 -TOP_USERWELCOMEMSG=Velkommen
 -TOP_TITLE=Velkommen til Jetspeed
 -TOP_USERNAMEMSG=Brukernavn:
 -TOP_PASSWORDMSG=Passord:
 -TOP_CREATENEWACCOUNT=Lag ny bruker
 -TOP_LOGINBTN=Logg inn
 -TOP_EDITACCOUNT=Rediger bruker:
 -TOP_LOGOUT=Logg av
 -TOP_CUSTOMIZE=Tilpass
 -TOP_LOGINHELP=Hjelp med innlogging
 -LEFT_DOCUMENTATION=Dokumentasjon
 -
 -HOME=Hjem
 -
 -MAINMENU_WELCOMEMSG=Welkommen 
 -
 -NEWACCOUNT_TITLE=Lag ny bruker
 -NEWACCOUNT_INFOMSG1=For \u00E5 lage en ny bruker, vennligst fyll inn alle feltene nedenfor.

 -NEWACCOUNT_INFOMSG2=Etter at dine nye bruker har blitt etablert, vil du motta en e-post
med en bekreftelsesn\u00F8kkel.
 -NEWACCOUNT_INFOMSG3=Oppgi bekreftelsesn\u00F8kkelen du fikk i e-posten p\u00E5 det neste
skjermbildet for \u00E5 bekrefte registereingen din i systemet.
 -NEWACCOUNT_INFOEMAILMSG=Du m\u00E5 oppgi en gyldig e-post-adresse!
 -NEWACCOUNT_USERNAMEMSG=Brukernavn:
 -NEWACCOUNT_PASSWORDMSG=Passord:
 -NEWACCOUNT_PASSWORDCONFIRMMSG=Passord (gjenta):
 -NEWACCOUNT_FIRSTNAMEMSG=Fornavn:
 -NEWACCOUNT_LASTNAMEMSG=Etternavn:
 -NEWACCOUNT_EMAILMSG=E-post:
 -NEWACCOUNT_CANCEL=Avbryt
 -NEWACCOUNT_CREATE=Lag ny bruker
 -
 -CUSTOMIZER_ACTION=Aksjon
 -CUSTOMIZER_ADD=Legg til
 -CUSTOMIZER_ADDPANE=Legg til fane
 -CUSTOMIZER_ADDPORTLET=Legg til portlet
 -CUSTOMIZER_ADDREFERENCE=Legg til referanse
 -CUSTOMIZER_APPLY=Utf\u00F8r
 -CUSTOMIZER_CANCEL=Avbryt
 -CUSTOMIZER_CLOSE=Lukk
 -CUSTOMIZER_CUSTOMIZABLEPANE=Fane, klikk for \u00E5 tilpasse
 -CUSTOMIZER_DESCRIPTION=Beskrivelse
 -CUSTOMIZER_NODESCRIPTION=Beskrivelse finnes ikke
 -CUSTOMIZER_DECORATION=Dekorasjon
 -CUSTOMIZER_DELETE=Slett
 -CUSTOMIZER_EDITLAYOUT=Rediger plassering
 -CUSTOMIZER_EDITPROPERTIES=Rediger egenskaper
 -CUSTOMIZER_LAYOUT=Plassering
 -CUSTOMIZER_MEDIATYPE=Mediatype
 -CUSTOMIZER_MOVEDOWN=Flytt ned
 -CUSTOMIZER_MOVELEFT=Flytt til venstre
 -CUSTOMIZER_MOVERIGHT=Flytt til h\u00F8yre
 -CUSTOMIZER_MOVEUP=Flytt opp
 -CUSTOMIZER_NAME=Navn
 -CUSTOMIZER_NEXTBTN=Neste >>
 -CUSTOMIZER_NEWPANENAME=Oppgi navn p\u00E5 fanen som skal legges til
 -CUSTOMIZER_NOTHINGDEFINED=Ingen faner eller portleter er definert
 -CUSTOMIZER_NOPARAMETERS=Ingen parametre kan tilpasses
 -CUSTOMIZER_NOTITLESET=Ingen tittel er satt
 -CUSTOMIZER_PANE=Fane
 -CUSTOMIZER_PORTLET=Portlet
 -CUSTOMIZER_PREVIOUSBTN=<< Forrige
 -CUSTOMIZER_REF_DEFAULTTITLE=Referanse
 -CUSTOMIZER_REF_PATH=Sti
 -CUSTOMIZER_REMOVE=Fjern
 -CUSTOMIZER_SAVE=Lagre
 -CUSTOMIZER_SAVEAPPLY=Lagre og utf\u00F8r
 -CUSTOMIZER_SELECTE=Velg
 -CUSTOMIZER_SELECTEDPANE=Valgt fane
 -CUSTOMIZER_SECURITY_REF=Sikkerhets-ID
 -CUSTOMIZER_SKIN=Farger
 -CUSTOMIZER_TITLE=Tittel
 -CUSTOMIZER_TYPE=Type
 -CUSTOMIZER_UPDATE=Oppdater
 -CUSTOMIZER_ADD_REF_ERROR=Psml [{0}] m\u00E5 ha en sikkerhetsreferanse for \u00E5 kunne
referers til
 -CUSTOMIZER_FILTER_MSG=Filtrer portleter etter:
 -CUSTOMIZER_CATEGORY_FILTER=Kategori
 -CUSTOMIZER_PARENT_FILTER=Forelder
 -CUSTOMIZER_FILTER=Filter
 -
 -
 -PASSWORDFORM_TITLE=Endring av passord
 -PASSWORDFORM_USERNAMEMSG=Brukernavn:
 -PASSWORDFORM_OLDPASSWORDMSG=Gammelt passord:
 -PASSWORDFORM_PASSWORDMSG=Nytt passord:
 -PASSWORDFORM_PASSWORDCONFIRMMSG=Nytt passord (gjenta):
 -PASSWORDFORM_CANCEL=Avbryt
 -PASSWORDFORM_RESET=Nullstill
 -PASSWORDFORM_CHANGE=Endre passord
 -PASSWORDFORM_DONE=Passordet er endret
 -PASSWORDFORM_THESAME_MSG=Gammelt og nytt passord er det samme. Vennligst velg et annet
passord.
 -PASSWORDFORM_EXPIRED_MSG=Passordet ditt er utg\u00E5tt. Vennligst endre passordet.
 -PASSWORDFORM_FAILED_MSG=Ugyldig brukernavn og/eller passord. Vennligst oppgi disse p\u00E5
nytt.
 -
 -EDIT=Rediger
 -VIEW=Vis
 -DELETE=Slett
 -ADD=Legg til
 -
 -#Registry Editor Translations
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_INFO=Informasjon
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_MEDIATYPES=Mediatyper
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_CATEGORIES=Kategorier
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_PARAMETERS=Parametre
 -
 -
 -#Buttons
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne portleten?
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_DELETE=Slett Portlet
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_INSERT=Sett inn Portlet
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CANCEL=Tilbake
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_UPDATE=Oppdater Portlet
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_ADDMEDIATYPE=Legg til Mediatype
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_REMOVEMEDIATYPE=Slett Mediatyper
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_REMOVEPARAMETERS=Fjern Parametre
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_UPDATEPARAMETERS=Oppdater Parametre
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_UPDATEPARAMETER=Oppdater Parameter
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_ADDPARAMETER=Legg til Parameter
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_REMOVECATEGORIES=Fjern Kategorier
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_ADDCATEGORY=Legg til Kategori
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_HELP=Hjelp
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PORTLETCATALOG=Portletkatalog
 -
 -#Validation
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_MISSING_NAME=Vennligst oppgi navn p\u00E5 portleten
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CLASSNAME_REQUIRED=Klassenavnet m\u00E5 oppgis for 'instance' og
'abstract' portleter
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARENT_REQURIED=En forelder m\u00E5 v\u00e6re satt for portleter
som er av type type 'ref'
 -
 -#Fields
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_NAME=Navn
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TYPE=Type
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARENT=Forelder
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_NOPARENT=Ingen Forelder
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CLASSNAME=Klassenavn
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TITLE=Tittel
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_DESCRIPTION=Beskrivelse
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_URL=URL
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_IMAGE=Bilde
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_SECURITYREF=Sikkerhetsreferanse
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_HIDDEN=Skjult
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_APPLICATION=Applikasjon
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CACHEDONURL=Cachet p\u00E5 URL
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_MEDIATYPE=Mediatype
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARENT_MEDIATYPES=Forelders Mediatyper
 -
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_NAME=Navn
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_VALUE=Verdi
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_TITLE=Tittel
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_DESCRIPTION=Beskrivelse
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_TYPE=Type
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_SECURITYREF=Sikkerhetsreferanse
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_HIDDEN=Skjult
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_CACHEDONNAME=Cachet p\u00E5 Navn
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_CACHEDONVALUE=Cachet p\u00E5 Verdi
 -
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARENT_CATEGORIES=Forelders Kategorier
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CATEGORY_NAME=Kategorinavn
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CATEGORY_GROUP=Kategorigruppe
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PICK_CATEGORY=Velg Kategori
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PICK_GROUP=Velg Gruppe
 -
 -##Security Registry Editor
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne sikkerhetsposten?
 -
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_NAME=Navn
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_TITLE=Tittel
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_DESCRIPTION=Beskrivelse
 -
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_USER=Bruker
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_ROLE=Rolle
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_OWNER=Eier
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_GROUP=Group
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_GROUP_ROLE=Group Role
 -
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_ACTION=Aksjon
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_TYPE=Type
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_VALUE=Verdi
 -
 -#Buttons
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_DELETE=Slett Sikkerhetspost
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_INSERT=Legg til Sikkerhetspost
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_UPDATE=Oppdater Sikkerhetspost
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_CANCEL=Tilbake til Oversikt
 -
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_DELETE_ACCESS=Fjern Sikkerhetstilgang
 -REGISTRY_EDITOR_SECURITY_INSERT_ACCESS=Legg til Sikkerhetstilgang
 -
 -##Client Registry Editor
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne klienten?
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_NOTE=Vennligst husk: Den f\u00F8rste mime-typen du legger til vil
bli den foretrukne mime-typen
 -
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_NAME=Navn
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_VERSION=Versjon
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_MODEL=Modell
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_MANUFACTURER=Produsent
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_USER_AGENT_PATTERN=M\u00F8nster for Nettleser
 -
 -#Buttons
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_DELETE=Slett Klient
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_INSERT=Legg til Klient
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_UPDATE=Oppdater Klient
 -REGISTRY_EDITOR_CLIENT_CANCEL=Tilbake til Oversikt
 -
 -##Controller Registry Editor
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne kontrolleren?
 -
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_NAME=Navn
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_CLASS_NAME=Klassenavn
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_TITLE=Tittel
 -
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_SELECT=Velg
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_PARAMETER_NAME=Navn
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_PARAMETER_VALUE=Verdi
 -
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_MEDIA_TYPE=Mediatype
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_INSERT_MEDIA_TYPE=Legg til Mediatype
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_DELETE_MEDIA_TYPES=Fjern Mediatyper
 -
 -#Buttons
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_DELETE=Slett Kontroller
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_INSERT=Legg til Kontroller
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_UPDATE=Oppdater Kontroller
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_CANCEL=Tilbake til Oversikt
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_DELETE_PARAMETERS=Fjern Parametre
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_UPDATE_PARAMETERS=Oppdater Parametre
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_INSERT_PARAMETER=Legg til Parameter
 -
 -##Sking Registry Editor
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette dette skin?
 -
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_NAME=Navn
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_TEXT_COLOR=tekstfarge
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_BACKGROUND_COLOR=bakgrunnsfarge
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_TITLE_TEXT_COLOR=tittel-tekstfarge
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_TITLE_BACKGROUND_COLOR=tittel-bakgrunnsfarge
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_HIGHLIGHT_TEXT_COLOR=utvalgt-tekstfarge
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_HIGHLIGHT_BACKGROUND_COLOR=utvalgt-bakgrunnsfarge
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_PORTLET_STYLE_CLASS=portlet-stilklasse
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_TITLE_STYLE_CLASS=tittel-stilklasse
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_CONTENT_STYLE_CLASS=innhold-stilklasse
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_HIGHLIGHT_TITLE_STYLE_CLASS=utvalgt-tittel-stilklasse
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_TAB_STYLE_CLASS=fane-stilklasse
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_TAB_TITLE_STYLE_CLASS=fane-tittel-stilklasse
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_TAB_CONTENT_STYLE_CLASS=fane-innhold-stilklasse
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_PORTLET_SKIN_CLASS=portlet-skinklasse
 -
 -#Buttons
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_DELETE=Slett Skin
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_INSERT=Legg til Skin
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_UPDATE=Oppdater Skin
 -REGISTRY_EDITOR_SKIN_CANCEL=Avbryt
 -
 -##Control Registry Editor
 -
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne kontrollen?
 -
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_NAME=Navn
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_CLASS_NAME=Klassenavn
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_TITLE=Tittel
 -
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_SELECT=Velg
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_PARAMETER_NAME=Navn
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_PARAMETER_VALUE=Verdi
 -
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_MEDIA_TYPE=Mediatype
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_INSERT_MEDIA_TYPE=Legg til Mediatype
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_DELETE_MEDIA_TYPES=Fjern Mediatyper
 -
 -
 -#Buttons
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_DELETE=Slett Kontroll
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_INSERT=Legg til Kontroll
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_UPDATE=Oppdater Kontroll
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_CANCEL=Tilbake til Oversikt
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_DELETE_PARAMETERS=Fjern Parametre
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_UPDATE_PARAMETERS=Oppdater Parametre
 -REGISTRY_EDITOR_CONTROL_INSERT_PARAMETER=Legg til Parameter
 -
 -##Media Registry Editor
 -
 -REGISTRY_EDITOR_MEDIA_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne media
posten?
 -
 -REGISTRY_EDITOR_MEDIA_NAME=Navn
 -REGISTRY_EDITOR_MEDIA_CHARSET=Tegnsett
 -REGISTRY_EDITOR_MEDIA_TITLE=Tittel
 -
 -#Buttons
 -REGISTRY_EDITOR_MEDIA_DELETE=Slett Media
 -REGISTRY_EDITOR_MEDIA_INSERT=Legg til Media
 -REGISTRY_EDITOR_MEDIA_UPDATE=Oppdater Media
 -REGISTRY_EDITOR_MEDIA_CANCEL=Tilbake til oversikt
 -
 -##MimeTypes
 -REGISTRY_EDITOR_MIMETYPE=Mime Type
 -REGISTRY_EDITOR_ADD_MIMETYPE=Legg til Mime Type
 -REGISTRY_EDITOR_REMOVE_MIMETYPES=Fjern Mime Typer
 -
 -##Capabilities
 -REGISTRY_EDITOR_INSERT_CAPABILITY=Legg til Kapabilitet
 -REGISTRY_EDITOR_DELETE_CAPABILITIES=Fjern Kapabilitet
 -
 -BOTTOM_SUPPORT_MSG=Brukerst\u00F8tte og ytterligere informasjon
 -
 -PSML_MANAGER_MY_PAGES=Mine Sider:
 -PSML_MANAGER_MANAGE_PAGES=Behandle Sider
 -
 -PSML_MANAGER_TITLE=PSML Page Manager
 -PSML_MANAGER_FILTER_STRING=Filter String
 -PSML_MANAGER_FILTER=Filter
 -PSML_MANAGER_REFRESH=Refresh
 -
 -PSML_MANAGER_BROWSER_GROUP=Group
 -PSML_MANAGER_BROWSER_ROLE=Role
 -PSML_MANAGER_BROWSER_USER=User
 -PSML_MANAGER_BROWSER_ALL=All
 -PSML_MANAGER_BROWSER_ADD=Add
 -PSML_MANAGER_BROWSER_EXPORT_ALL=Export All
 -PSML_MANAGER_BROWSER_IMPORT_ALL=Import All
 -PSML_MANAGER_BROWSER_PREVIOUS=Previous
 -PSML_MANAGER_BROWSER_NEXT=Next
 -PSML_MANAGER_BROWSER_DELETE=Delete
 -PSML_MANAGER_BROWSER_CLONE=Clone
 -PSML_MANAGER_BROWSER_EXPORT=Export
 -PSML_MANAGER_BROWSER_IMPORT=Import
 -
 -PSML_MANAGER_DETAIL_ID=Id
 -PSML_MANAGER_DETAIL_NAME=Name
 -PSML_MANAGER_DETAIL_TITLE=Title
 -PSML_MANAGER_DETAIL_MEDIA_TYPE=Media Type
 -PSML_MANAGER_DETAIL_LANGUAGE=Language
 -PSML_MANAGER_DETAIL_COUNTRY=Country
 -PSML_MANAGER_DETAIL_CATEGORY_NAME=Category Name
 -PSML_MANAGER_DETAIL_CATEGORY_VALUE=Category Value
 -PSML_MANAGER_DETAIL_COPY_TO=Copy To
 -PSML_MANAGER_DETAIL_COPY_FROM=Copy From
 -PSML_MANAGER_DETAIL_ADD_PSML=Add Psml
 -PSML_MANAGER_DETAIL_DELETE=Delete
 -PSML_MANAGER_DETAIL_EXPORT_PSML=Export Psml
 -PSML_MANAGER_DETAIL_IMPORT_PSML=Import Psml
 -PSML_MANAGER_DETAIL_EXPORT_ALL=Export All
 -PSML_MANAGER_DETAIL_IMPORT_ALL=Import All
 -PSML_MANAGER_DETAIL_CANCEL=Cancel
 -
 -PSML_MANAGER_EXPORT_ALL_HELP=This option exports ALL .psml profiles found to the root given
by <b>Copy To</b> parameter. The root directory is assumed to be located on the
server machine. <p>Please note that this feature is probably not very useful if you're
using file-based psml.
 -PSML_MANAGER_IMPORT_ALL_HELP=This option imports ALL .psml files found in the root given
by <b>Copy From</b> parameter including subdirectories. The root directory is
assumed to be located on the server machine. Also, it is assumed that each .psml file found
will reside relative to the root in one of the following locations:
 -
 -#Logfile viewer
 -LOGFILEVIEWER_PORTLET_VIEWFILE=Vis Loggfil
 -##Portlet Browser
 -PORTLET_BROWSER_CATEGORY=Kategori
 -PORTLET_BROWSER_PARENT=Forelder
 -PORTLET_BROWSER_MEDIATYPE=Mediatype
 -PORTLET_BROWSER_TYPE=Type
 -PORTLET_BROWSER_FILTER=Filter
 -PORTLET_BROWSER_NAME=Navn
 -PORTLET_BROWSER_TITLE=Tittel
 -PORTLET_BROWSER_DESCRIPTION=Beskrivelse
 -PORTLET_BROWSER_ACTIONS=Aksjoner
 -PORTLET_BROWSER_EDIT=Rediger
 -PORTLET_BROWSER_DELETE=Slett
 -PORTLET_BROWSER_ADD_PORTLET=Legg til Portlet
 -PORTLET_BROWSER_PREVIOUS=Forrige
 -PORTLET_BROWSER_NEXT=Neste
 +# $Id$
 +#
 +#  This class has been added 17.01.2000 by [jm],mediaphil digital media
 +#  Jonas Maurus <a href="mailto:jm@mediaphil.de">jm@mediaphil.de</a>
 +#  Please contact me if you have any questions, which ARE NOT ANSWERED
 +#  by the Java Localization/Internationalization Documentation.
 +  
 +#  Norwegian version by Harald Ommang <a href="mailto:harald.ommang@delfidata.no">harald.ommang@delfidata.no</a>.
 +#  Thanks to Eivind Tagseth for comments and updates
 +#
 +#  Enkelte uttrykk egner seg ofte dårlig for oversettelser, og det finnes ikke alltid
gode
 +#  norske ord for nye uttrykk. Har bl.a. valgt å benytte det engelske uttrykket "skin",

 +#  i mangel av et godt norsk. Forslag til forbedringer av denne oversettelsen mottas
med takk! (HO)
 +#  
 +#
 +
 +LOCALIZATION_MAINTAINER=Harald Ommang <harald.ommang@delfidata.no>
 +
 +LOGIN_USERNAME=Brukernavn:
 +LOGIN_PASSWORD=Passord:
 +LOGIN_REMEMBERME=Husk meg p\u00E5 denne maskinen
 +LOGIN_LOGIN=Logg inn
 +LOGIN_NEW_ACCOUNT=Lag en ny bruker
 +LOGIN_TITLE=Logg inn
 +LOGINHELP_TITLE=Hjelp med innlogging
 +LOGINHELP_NOTICE=Hvis du trenger ytterligere assistanse, send en e-post til adressen nedenfor.
 +
 +SECURITY_NO_ACCESS=Du har ikke tilgang til disse portletene.
 +SECURITY_NO_ACCESS_TO_PORTLET=Du har ikke tilgang til denne portleten. 
 +SECURITY_IS_SYSTEM_DEFAULT=Sikkerheten for denne portleten er satt til systemets standardvalg.
 +SECURITY_IS_REGISTRY_LEVEL=Sikkerheten for denne portleten er definert p\u00E5 registry
niv\u00E5.
 +
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_HEADER=Hallo
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY1=Jetspeed-passordet ditt er:
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY2=Du kan n\u00E5 g\u00E5 til Jetspeed-nettstedet og logge inn.
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_FOOTER=Hilsen,
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_PS=PS: Ikke glem at brukernavnet ditt er:
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_SUBJECT=Passord-bekreftelse
 +
 +CREATENEWUSERANDCONFIRM_PWNOTMATCH=Beklager, passordene er ikke like.
 +CREATENEWUSERANDCONFIRM_NOUSERNAME=Beklager, du m\u00E5 oppgi et brukernavn.
 +CREATENEWUSERANDCONFIRM_NOEMAIL=Beklager, du m\u00E5 oppgi en gyldig e-postadresse.
 +CREATENEWUSERANDCONFIRM_CHOOSENEWNAME=Beklager, det brukernavnet eksisterer allerede. Vennligst
velg et annet.
 +CREATENEWUSERANDCONFIRM_CREATE=Ditt nye brukernavn er n\u00E5 laget!
 +CREATENEWUSERANDCONFIRM_DUPLICATEMSG=Velg et annet navn.
 +
 +JLOGINUSER_KEYNOTVALID=Beklager, den hemmelige n\u00F8kkelen du oppgav er ikke gyldig.
 +JLOGINUSER_WELCOME=Velkommen! Registreringen din er bekreftet. Du kan n\u00E5 fritt bruke
systemet.
 +JLOGINUSER_NAMENOTVALID=Beklager, brukernavnet er ikke gyldig. Pass p\u00E5 at den URLen
du skrev inn er den samme som du fikk i e-posten, eller opprett en ny bruker.
 +JLOGINUSER_CONFIRMFIRST=Beklager, men du m\u00E5 f\u00F8rst bekrefte dette brukernavnet
f\u00F8r du kan logge inn.
 +JLOGINUSER_NOAUTHUSERROLE=Rollen authenticated_user finnes ikke i databasen.
 +JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_INVALIDUSER=Beklager, det brukernavnet er ikke gyldig.
 +JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_SENT=Passordet ditt er blitt sendt.
 +JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_ERROR=Feil ved sending av passordp\u00E5minnelse:
 +JLOGINUSER_REQUEST_RECORDED=Din foresp\u00F8rsel om en brukerkonto er registrert. Du vil
snart bli kontaktet for \u00E5 f\u00E5 vite om dette er godkjent.
 +JLOGINUSER_REQUEST_REJECTED=Din foresp\u00F8rsel om en brukerkonto er er avvist.
 +LOGOUTUSER_THANKS=Takk for at du brukte systemet. H\u00E5per du kommer snart igjen.
 +
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY1=Velkommen til Jetspeed-portalen fra Apache. Ditt nye brukernavn
er blitt \n\
 +etablert. Vennligst logg inn med f\u00F8lgende hemmelige n\u00F8kkel for \u00E5 bekrefte
din \n\
 +registrering:\n
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY2=Du kan g\u00E5 til f\u00F8lgende URL for \u00E5 bekrefte brukernavnet
ditt:\n\n
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_SENT=E-post sendt!
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_ERROR=Feil ved sending av e-post: 
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_FOOTER=Hilsen,
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_HEADER=Hallo
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_SUBJECT=Jetspeed - registrering av nye brukere
 +
 +
 +SENDUSEREMAIL_IDNOTVALID=Vennligst oppgi et gyldig brukernavn.
 +SENDUSEREMAIL_EMAILNOTVALID=Denne brukeren har for \u00F8yeblikket ikke noen gyldig e-post-adresse.
 +SENDUSEREMAIL_FILLTHEFORM=vennligst fyll inn feltene i skjemaet nedenfor.
 +SENDUSEREMAIL_SENT=E-post sendt!
 +
 +SESSIONVALIDATOR_SESSIONNOTVALID=Det har oppst\u00E5tt en feil, din sesjons-id er gyldig,
men skjermvariabelen er ikke definert.
 +
 +SHOWEDIT_MUSTLOGIN=Du m\u00E5 logge inn f\u00F8r du kan redigere noe.
 +
 +UPDATEACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Du m\u00E5 logge inn f\u00F8r du kan oppdatere informasjon om
din bruker.
 +UPDATEACCOUNT_PWNOTMATCH=Beklager, passordene er ikke like.
 +UPDATEACCOUNT_NOFIRSTNAME=Beklager, du m\u00E5 oppgi et fornavn.
 +UPDATEACCOUNT_NOLASTNAME=Beklager, du m\u00E5 oppgi et etternavn.
 +UPDATEACCOUNT_NOEMAIL=Beklager, du m\u00E5 oppgi en gyldig e-postadresse.
 +UPDATEACCOUNT_DONE=Brukerinformasjonen din er oppdatert!
 +UPDATEACCOUNT_NOUSER=Kunne ikke finne riktig bruker.
 +UPDATEACCOUNT_NEWEMAILCONFIRM=Du har endret e-postadressen din. Du m\u00E5 bekrefte p\u00E5
nytt for \u00E5 kunne fortsette \u00E5 bruke systemet. Vennligst sjekk e-postkontoen din.
 +UPDATEACCOUNT_BADOLDPASSWORD=Beklager, det gamle passordet er feil
 +CONFIRMREGISTRATION_TITLE=Bekreft registrering
 +CONFIRMREGISTRATION_NOUSERNAME=Beklager, et brukernavn m\u00E5 v\u00e6re tilgjengelig.
 +CONFIRMREGISTRATION_MESSAGE=Sjekk e-posten din og se etter den hemmelige n\u00F8kkelen.
Du trenger denne for \u00E5 bekrefte registreringen din
 +CONFIRMREGISTRATION_SECRETKEYTITLE=Hemmelige n\u00F8kkel:
 +CONFIRMREGISTRATION_CANCEL=Avbryt
 +CONFIRMREGISTRATION_CONFIRM=Bekreft registrering
 +
 +EDITACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Beklager, du m\u00E5 v\u00e6re innlogget for \u00E5 f\u00E5 tilgang
til dette skjermbildet.
 +EDITACCOUNT_TITLE=Redigering av din brukerinformasjon
 +
 +JLOGINUSER_ACCOUNT_DISABLED=Din bruker er ikke aktiv. Vennligst kontakt din systemadministrator.
 +
 +USERFORM_USERNAMEMSG=Brukernavn:
 +USERFORM_PASSWORDMSG=Passord:
 +USERFORM_PASSWORDCONFIRMMSG=Passord (gjenta):
 +USERFORM_REMEMBERME=Husk meg p\u00E5 denne maskinen
 +USERFORM_FIRSTNAMEMSG=Fornavn:
 +USERFORM_LASTNAMEMSG=Etternavn:
 +USERFORM_EMAILMSG=E-post:
 +USERFORM_SAVE=Lagre
 +USERFORM_CANCEL=Avbryt
 +USERFORM_RESET=Tilbakestill
 +USERFORM_UPDATE=Oppdater bruker
 +USERFORM_CREATE=Lag ny bruker
 +USERFORM_LOGIN=Logg inn
 +USERFORM_OLDPASSWORDMSG=Gammelt passord
 +USERFORM_PASSWORDSEND=Send passord
 +USERFORM_PASSWORDREMINDER=Glemt passordet ditt?<br>Oppgi ditt brukernavn<br>
og klikk passord.
 +USERFORM_FORGOTPASSWORD_NOTICE=Vennligst send passordet mitt med e-post.
 +
 +NEWACCOUNT_TITLE=Lag en ny Jetspeed-bruker
 +NEWACCOUNT_NOTICE=For \u00E5 lage en ny bruker, vennligst fyll inn alle feltene nedenfor.

 +NEWACCOUNT_CONFIRMATION=Etter at din nye bruker er etablert, Vil du f\u00E5 en e-post med
en hemmelig n\u00F8kkel. Oppgi den hemmelige n\u00F8kkelen i det neste skjermbildet for \u00E5
aktivere brukeren din.
 +NEWACCOUNT_APPROVAL=Prosessen med \u00E5 etablere en ny bruker inkluderer et godkjenningssteg.
En e-post vil bli sendt det n\u00E5r din nye bruker er godkjent eller avvist. 
 +
 +#Text before user's full name, i.e. Welcome Joe Smith
 +TOP_USERWELCOMEMSG=Velkommen
 +TOP_TITLE=Velkommen til Jetspeed
 +TOP_USERNAMEMSG=Brukernavn:
 +TOP_PASSWORDMSG=Passord:
 +TOP_CREATENEWACCOUNT=Lag ny bruker
 +TOP_LOGINBTN=Logg inn
 +TOP_EDITACCOUNT=Rediger bruker:
 +TOP_LOGOUT=Logg av
 +TOP_CUSTOMIZE=Tilpass
 +TOP_LOGINHELP=Hjelp med innlogging
 +LEFT_DOCUMENTATION=Dokumentasjon
 +
 +HOME=Hjem
 +
 +MAINMENU_WELCOMEMSG=Welkommen 
 +
 +NEWACCOUNT_TITLE=Lag ny bruker
 +NEWACCOUNT_INFOMSG1=For \u00E5 lage en ny bruker, vennligst fyll inn alle feltene nedenfor.

 +NEWACCOUNT_INFOMSG2=Etter at dine nye bruker har blitt etablert, vil du motta en e-post
med en bekreftelsesn\u00F8kkel.
 +NEWACCOUNT_INFOMSG3=Oppgi bekreftelsesn\u00F8kkelen du fikk i e-posten p\u00E5 det neste
skjermbildet for \u00E5 bekrefte registereingen din i systemet.
 +NEWACCOUNT_INFOEMAILMSG=Du m\u00E5 oppgi en gyldig e-post-adresse!
 +NEWACCOUNT_USERNAMEMSG=Brukernavn:
 +NEWACCOUNT_PASSWORDMSG=Passord:
 +NEWACCOUNT_PASSWORDCONFIRMMSG=Passord (gjenta):
 +NEWACCOUNT_FIRSTNAMEMSG=Fornavn:
 +NEWACCOUNT_LASTNAMEMSG=Etternavn:
 +NEWACCOUNT_EMAILMSG=E-post:
 +NEWACCOUNT_CANCEL=Avbryt
 +NEWACCOUNT_CREATE=Lag ny bruker
 +
 +CUSTOMIZER_ACTION=Aksjon
 +CUSTOMIZER_ADD=Legg til
 +CUSTOMIZER_ADDPANE=Legg til fane
 +CUSTOMIZER_ADDPORTLET=Legg til portlet
 +CUSTOMIZER_ADDREFERENCE=Legg til referanse
 +CUSTOMIZER_APPLY=Utf\u00F8r
 +CUSTOMIZER_CANCEL=Avbryt
 +CUSTOMIZER_CLOSE=Lukk
 +CUSTOMIZER_CUSTOMIZABLEPANE=Fane, klikk for \u00E5 tilpasse
 +CUSTOMIZER_DESCRIPTION=Beskrivelse
 +CUSTOMIZER_NODESCRIPTION=Beskrivelse finnes ikke
 +CUSTOMIZER_DECORATION=Dekorasjon
 +CUSTOMIZER_DELETE=Slett
 +CUSTOMIZER_EDITLAYOUT=Rediger plassering
 +CUSTOMIZER_EDITPROPERTIES=Rediger egenskaper
 +CUSTOMIZER_LAYOUT=Plassering
 +CUSTOMIZER_MEDIATYPE=Mediatype
 +CUSTOMIZER_MOVEDOWN=Flytt ned
 +CUSTOMIZER_MOVELEFT=Flytt til venstre
 +CUSTOMIZER_MOVERIGHT=Flytt til h\u00F8yre
 +CUSTOMIZER_MOVEUP=Flytt opp
 +CUSTOMIZER_NAME=Navn
 +CUSTOMIZER_NEXTBTN=Neste >>
 +CUSTOMIZER_NEWPANENAME=Oppgi navn p\u00E5 fanen som skal legges til
 +CUSTOMIZER_NOTHINGDEFINED=Ingen faner eller portleter er definert
 +CUSTOMIZER_NOPARAMETERS=Ingen parametre kan tilpasses
 +CUSTOMIZER_NOTITLESET=Ingen tittel er satt
 +CUSTOMIZER_PANE=Fane
 +CUSTOMIZER_PORTLET=Portlet
 +CUSTOMIZER_PREVIOUSBTN=<< Forrige
 +CUSTOMIZER_REF_DEFAULTTITLE=Referanse
 +CUSTOMIZER_REF_PATH=Sti
 +CUSTOMIZER_REMOVE=Fjern
 +CUSTOMIZER_SAVE=Lagre
 +CUSTOMIZER_SAVEAPPLY=Lagre og utf\u00F8r
 +CUSTOMIZER_SELECTE=Velg
 +CUSTOMIZER_SELECTEDPANE=Valgt fane
 +CUSTOMIZER_SECURITY_REF=Sikkerhets-ID
 +CUSTOMIZER_SKIN=Farger
 +CUSTOMIZER_TITLE=Tittel
 +CUSTOMIZER_TYPE=Type
 +CUSTOMIZER_UPDATE=Oppdater
 +CUSTOMIZER_ADD_REF_ERROR=Psml [{0}] m\u00E5 ha en sikkerhetsreferanse for \u00E5 kunne
referers til
 +CUSTOMIZER_FILTER_MSG=Filtrer portleter etter:
 +CUSTOMIZER_CATEGORY_FILTER=Kategori
 +CUSTOMIZER_PARENT_FILTER=Forelder
 +CUSTOMIZER_FILTER=Filter
 +
 +
 +PASSWORDFORM_TITLE=Endring av passord
 +PASSWORDFORM_USERNAMEMSG=Brukernavn:
 +PASSWORDFORM_OLDPASSWORDMSG=Gammelt passord:
 +PASSWORDFORM_PASSWORDMSG=Nytt passord:
 +PASSWORDFORM_PASSWORDCONFIRMMSG=Nytt passord (gjenta):
 +PASSWORDFORM_CANCEL=Avbryt
 +PASSWORDFORM_RESET=Nullstill
 +PASSWORDFORM_CHANGE=Endre passord
 +PASSWORDFORM_DONE=Passordet er endret
 +PASSWORDFORM_THESAME_MSG=Gammelt og nytt passord er det samme. Vennligst velg et annet
passord.
 +PASSWORDFORM_EXPIRED_MSG=Passordet ditt er utg\u00E5tt. Vennligst endre passordet.
 +PASSWORDFORM_FAILED_MSG=Ugyldig brukernavn og/eller passord. Vennligst oppgi disse p\u00E5
nytt.
 +
 +EDIT=Rediger
 +VIEW=Vis
 +DELETE=Slett
 +ADD=Legg til
 +
 +#Registry Editor Translations
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_INFO=Informasjon
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_MEDIATYPES=Mediatyper
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_CATEGORIES=Kategorier
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_PARAMETERS=Parametre
 +
 +
 +#Buttons
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne portleten?
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_DELETE=Slett Portlet
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_INSERT=Sett inn Portlet
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CANCEL=Tilbake
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_UPDATE=Oppdater Portlet
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_ADDMEDIATYPE=Legg til Mediatype
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_REMOVEMEDIATYPE=Slett Mediatyper
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_REMOVEPARAMETERS=Fjern Parametre
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_UPDATEPARAMETERS=Oppdater Parametre
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_UPDATEPARAMETER=Oppdater Parameter
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_ADDPARAMETER=Legg til Parameter
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_REMOVECATEGORIES=Fjern Kategorier
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_ADDCATEGORY=Legg til Kategori
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_HELP=Hjelp
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PORTLETCATALOG=Portletkatalog
 +
 +#Validation
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_MISSING_NAME=Vennligst oppgi navn p\u00E5 portleten
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CLASSNAME_REQUIRED=Klassenavnet m\u00E5 oppgis for 'instance' og
'abstract' portleter
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARENT_REQURIED=En forelder m\u00E5 v\u00e6re satt for portleter
som er av type type 'ref'
 +
 +#Fields
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_NAME=Navn
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TYPE=Type
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARENT=Forelder
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_NOPARENT=Ingen Forelder
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CLASSNAME=Klassenavn
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TITLE=Tittel
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_DESCRIPTION=Beskrivelse
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_URL=URL
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_IMAGE=Bilde
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_SECURITYREF=Sikkerhetsreferanse
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_HIDDEN=Skjult
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_APPLICATION=Applikasjon
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CACHEDONURL=Cachet p\u00E5 URL
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_MEDIATYPE=Mediatype
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARENT_MEDIATYPES=Forelders Mediatyper
 +
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_NAME=Navn
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_VALUE=Verdi
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_TITLE=Tittel
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_DESCRIPTION=Beskrivelse
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_TYPE=Type
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_SECURITYREF=Sikkerhetsreferanse
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_HIDDEN=Skjult
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_CACHEDONNAME=Cachet p\u00E5 Navn
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARAMETER_CACHEDONVALUE=Cachet p\u00E5 Verdi
 +
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PARENT_CATEGORIES=Forelders Kategorier
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CATEGORY_NAME=Kategorinavn
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CATEGORY_GROUP=Kategorigruppe
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PICK_CATEGORY=Velg Kategori
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_PICK_GROUP=Velg Gruppe
 +
 +##Security Registry Editor
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne sikkerhetsposten?
 +
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_NAME=Navn
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_TITLE=Tittel
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_DESCRIPTION=Beskrivelse
 +
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_USER=Bruker
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_ROLE=Rolle
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_OWNER=Eier
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_GROUP=Gruppe
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_GROUP_ROLE=Grupperolle
 +
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_ACTION=Aksjon
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_TYPE=Type
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_ACCESS_VALUE=Verdi
 +
 +#Buttons
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_DELETE=Slett Sikkerhetspost
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_INSERT=Legg til Sikkerhetspost
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_UPDATE=Oppdater Sikkerhetspost
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_CANCEL=Tilbake til Oversikt
 +
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_DELETE_ACCESS=Fjern Sikkerhetstilgang
 +REGISTRY_EDITOR_SECURITY_INSERT_ACCESS=Legg til Sikkerhetstilgang
 +
 +##Client Registry Editor
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne klienten?
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_NOTE=Vennligst husk: Den f\u00F8rste mime-typen du legger til vil
bli den foretrukne mime-typen
 +
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_NAME=Navn
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_VERSION=Versjon
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_MODEL=Modell
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_MANUFACTURER=Produsent
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_USER_AGENT_PATTERN=M\u00F8nster for Nettleser
 +
 +#Buttons
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_DELETE=Slett Klient
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_INSERT=Legg til Klient
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_UPDATE=Oppdater Klient
 +REGISTRY_EDITOR_CLIENT_CANCEL=Tilbake til Oversikt
 +
 +##Controller Registry Editor
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne kontrolleren?
 +
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_NAME=Navn
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_CLASS_NAME=Klassenavn
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_TITLE=Tittel
 +
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_SELECT=Velg
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_PARAMETER_NAME=Navn
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_PARAMETER_VALUE=Verdi
 +
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_MEDIA_TYPE=Mediatype
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_INSERT_MEDIA_TYPE=Legg til Mediatype
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_DELETE_MEDIA_TYPES=Fjern Mediatyper
 +
 +#Buttons
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_DELETE=Slett Kontroller
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_INSERT=Legg til Kontroller
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_UPDATE=Oppdater Kontroller
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_CANCEL=Tilbake til Oversikt
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_DELETE_PARAMETERS=Fjern Parametre
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_UPDATE_PARAMETERS=Oppdater Parametre
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROLLER_INSERT_PARAMETER=Legg til Parameter
 +
 +##Sking Registry Editor
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette dette skin?
 +
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_NAME=Navn
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_TEXT_COLOR=tekstfarge
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_BACKGROUND_COLOR=bakgrunnsfarge
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_TITLE_TEXT_COLOR=tittel-tekstfarge
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_TITLE_BACKGROUND_COLOR=tittel-bakgrunnsfarge
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_HIGHLIGHT_TEXT_COLOR=utvalgt-tekstfarge
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_HIGHLIGHT_BACKGROUND_COLOR=utvalgt-bakgrunnsfarge
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_PORTLET_STYLE_CLASS=portlet-stilklasse
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_TITLE_STYLE_CLASS=tittel-stilklasse
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_CONTENT_STYLE_CLASS=innhold-stilklasse
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_HIGHLIGHT_TITLE_STYLE_CLASS=utvalgt-tittel-stilklasse
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_TAB_STYLE_CLASS=fane-stilklasse
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_TAB_TITLE_STYLE_CLASS=fane-tittel-stilklasse
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_TAB_CONTENT_STYLE_CLASS=fane-innhold-stilklasse
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_PORTLET_SKIN_CLASS=portlet-skinklasse
 +
 +#Buttons
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_DELETE=Slett Skin
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_INSERT=Legg til Skin
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_UPDATE=Oppdater Skin
 +REGISTRY_EDITOR_SKIN_CANCEL=Avbryt
 +
 +##Control Registry Editor
 +
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne kontrollen?
 +
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_NAME=Navn
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_CLASS_NAME=Klassenavn
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_TITLE=Tittel
 +
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_SELECT=Velg
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_PARAMETER_NAME=Navn
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_PARAMETER_VALUE=Verdi
 +
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_MEDIA_TYPE=Mediatype
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_INSERT_MEDIA_TYPE=Legg til Mediatype
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_DELETE_MEDIA_TYPES=Fjern Mediatyper
 +
 +
 +#Buttons
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_DELETE=Slett Kontroll
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_INSERT=Legg til Kontroll
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_UPDATE=Oppdater Kontroll
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_CANCEL=Tilbake til Oversikt
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_DELETE_PARAMETERS=Fjern Parametre
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_UPDATE_PARAMETERS=Oppdater Parametre
 +REGISTRY_EDITOR_CONTROL_INSERT_PARAMETER=Legg til Parameter
 +
 +##Media Registry Editor
 +
 +REGISTRY_EDITOR_MEDIA_CONFIRM_DELETE=Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne media
posten?
 +
 +REGISTRY_EDITOR_MEDIA_NAME=Navn
 +REGISTRY_EDITOR_MEDIA_CHARSET=Tegnsett
 +REGISTRY_EDITOR_MEDIA_TITLE=Tittel
 +
 +#Buttons
 +REGISTRY_EDITOR_MEDIA_DELETE=Slett Media
 +REGISTRY_EDITOR_MEDIA_INSERT=Legg til Media
 +REGISTRY_EDITOR_MEDIA_UPDATE=Oppdater Media
 +REGISTRY_EDITOR_MEDIA_CANCEL=Tilbake til oversikt
 +
 +##MimeTypes
 +REGISTRY_EDITOR_MIMETYPE=Mime Type
 +REGISTRY_EDITOR_ADD_MIMETYPE=Legg til Mime Type
 +REGISTRY_EDITOR_REMOVE_MIMETYPES=Fjern Mime Typer
 +
 +##Capabilities
 +REGISTRY_EDITOR_INSERT_CAPABILITY=Legg til Kapabilitet
 +REGISTRY_EDITOR_DELETE_CAPABILITIES=Fjern Kapabilitet
 +
 +BOTTOM_SUPPORT_MSG=Brukerst\u00F8tte og ytterligere informasjon
 +
 +PSML_MANAGER_MY_PAGES=Mine Sider:
 +PSML_MANAGER_MANAGE_PAGES=Behandle Sider
 +
 +PSML_MANAGER_TITLE=PSML Sidebehandling
 +PSML_MANAGER_FILTER_STRING=Filtertekst
 +PSML_MANAGER_FILTER=Filter
 +PSML_MANAGER_REFRESH=Oppfrisk
 +
 +PSML_MANAGER_BROWSER_GROUP=Gruppe
 +PSML_MANAGER_BROWSER_ROLE=Rolle
 +PSML_MANAGER_BROWSER_USER=Bruker
 +PSML_MANAGER_BROWSER_ALL=Alle
 +PSML_MANAGER_BROWSER_ADD=Legg til
 +PSML_MANAGER_BROWSER_EXPORT_ALL=Eksporter Alle
 +PSML_MANAGER_BROWSER_IMPORT_ALL=Importer Alle
 +PSML_MANAGER_BROWSER_PREVIOUS=Forrige
 +PSML_MANAGER_BROWSER_NEXT=Neste
 +PSML_MANAGER_BROWSER_DELETE=Slett
 +PSML_MANAGER_BROWSER_CLONE=Klon
 +PSML_MANAGER_BROWSER_EXPORT=Eksport
 +PSML_MANAGER_BROWSER_IMPORT=Import
 +
 +PSML_MANAGER_DETAIL_ID=Id
 +PSML_MANAGER_DETAIL_NAME=Navn
 +PSML_MANAGER_DETAIL_TITLE=Tittel
 +PSML_MANAGER_DETAIL_MEDIA_TYPE=Mediatype
 +PSML_MANAGER_DETAIL_LANGUAGE=Spr\u00E5k
 +PSML_MANAGER_DETAIL_COUNTRY=Land
 +PSML_MANAGER_DETAIL_CATEGORY_NAME=Kategorinavn
 +PSML_MANAGER_DETAIL_CATEGORY_VALUE=Kategoriverdi
 +PSML_MANAGER_DETAIL_COPY_TO=Kopier til
 +PSML_MANAGER_DETAIL_COPY_FROM=Kopier fra
 +PSML_MANAGER_DETAIL_ADD_PSML=Legg til Psml
 +PSML_MANAGER_DETAIL_DELETE=Slett
 +PSML_MANAGER_DETAIL_EXPORT_PSML=Eksporter Psml
 +PSML_MANAGER_DETAIL_IMPORT_PSML=Importer Psml
 +PSML_MANAGER_DETAIL_EXPORT_ALL=Eksporter Alle
 +PSML_MANAGER_DETAIL_IMPORT_ALL=Importer Alle
 +PSML_MANAGER_DETAIL_CANCEL=Avbryt
 +
 +PSML_MANAGER_EXPORT_ALL_HELP=Dette valget eksporterer ALLE .psml-profiler funnet under
roten angitt av parameteren <b>Kopier til</b>. Rotkatalogen forventes \u00E5 v\u00e6re
plassert p\u00E5 servermaskinen. <p>Vennligst merk at denne funksjonen neppe er s\u00e6rlig
anvendelig dersom du bruker fil-basert psml.
 +PSML_MANAGER_IMPORT_ALL_HELP=Dette valget importerer ALLE .psml-files funnet under roten
angitt av parameteren <b>Kopier fra</b> inkludert underkataloger. Rotkatalogen
antas \u00E5 v\u00e6re plassert p\u00E5 servermaskinen. Dessuten forventes det at hver .psml-fil
som blir funnet skal legges relativt til roten i en av f\u00F8lgende plasseringer:
 +
 +#Logfile viewer
 +LOGFILEVIEWER_PORTLET_VIEWFILE=Vis Loggfil
 +##Portlet Browser
 +PORTLET_BROWSER_CATEGORY=Kategori
 +PORTLET_BROWSER_PARENT=Forelder
 +PORTLET_BROWSER_MEDIATYPE=Mediatype
 +PORTLET_BROWSER_TYPE=Type
 +PORTLET_BROWSER_FILTER=Filter
 +PORTLET_BROWSER_NAME=Navn
 +PORTLET_BROWSER_TITLE=Tittel
 +PORTLET_BROWSER_DESCRIPTION=Beskrivelse
 +PORTLET_BROWSER_ACTIONS=Aksjoner
 +PORTLET_BROWSER_EDIT=Rediger
 +PORTLET_BROWSER_DELETE=Slett
 +PORTLET_BROWSER_ADD_PORTLET=Legg til Portlet
 +PORTLET_BROWSER_PREVIOUS=Forrige
 +PORTLET_BROWSER_NEXT=Neste
 
 
 
 1.21   +5 -1   jakarta-jetspeed/xdocs/usejetspeed.xml
 
 Index: usejetspeed.xml
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-jetspeed/xdocs/usejetspeed.xml,v
 retrieving revision 1.20
 retrieving revision 1.21
 diff -u -r1.20 -r1.21
 --- usejetspeed.xml	10 Jan 2004 00:18:26 -0000	1.20
 +++ usejetspeed.xml	5 Mar 2004 20:54:18 -0000	1.21
 @@ -129,7 +129,11 @@
  	Based on Jetspeed 1.4.
      <P/>
    </li>
 -
 +  <li>
 +    <a href="http://www.boone.org/">http://www.boone.org</a> 
 +    <BR/>Boone Hospital Center is a full service regional facility serving mid-Missouri,
specializing in cardiology, neurology, oncology and obstetrical services. Jetspeed provides
the framework for BHC's on-line heath care services, which includes routine and diagnostic
procedure scheduling for patients.
 +    <P/>
 +  </li>
  </ul>
  </p>
  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: jetspeed-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: jetspeed-dev-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message