portals-jetspeed-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From tay...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization JetspeedLocalization_no.properties
Date Tue, 04 Mar 2003 16:52:08 GMT
taylor   2003/03/04 08:52:08

 Modified:  src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization
            JetspeedLocalization_no.properties
 Log:
 Norwegian locale patch from Harald Ommang
 
 Revision Changes  Path
 1.6    +18 -18  jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization/JetspeedLocalization_no.properties
 
 Index: JetspeedLocalization_no.properties
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization/JetspeedLocalization_no.properties,v
 retrieving revision 1.5
 retrieving revision 1.6
 diff -u -r1.5 -r1.6
 --- JetspeedLocalization_no.properties	8 Dec 2002 19:33:52 -0000	1.5
 +++ JetspeedLocalization_no.properties	4 Mar 2003 16:52:08 -0000	1.6
 @@ -14,17 +14,17 @@
  LOGIN_USERNAME=Brukernavn:
  LOGIN_PASSWORD=Passord:
  LOGIN_REMEMBERME=Husk meg p\u00E5 denne maskinen
 -LOGIN_LOGIN=Logg p\u00E5
 +LOGIN_LOGIN=Logg inn
  LOGIN_NEW_ACCOUNT=Lag en ny bruker
 -LOGIN_TITLE=Logg p\u00E5
 -LOGINHELP_TITLE=Hjelp med p\u00E5logging
 +LOGIN_TITLE=Logg inn
 +LOGINHELP_TITLE=Hjelp med innlogging
  LOGINHELP_NOTICE=Hvis du trenger ytterligere assistanse, send en e-post til adressen nedenfor.
  
  SECURITY_NO_ACCESS=Du har ikke tilgang til disse portletene.
  
  PASSWORDREMINDER_EMAIL_HEADER=Hallo
  PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY1=Jetspeed-passordet ditt er:
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY2=Du kan n\u00E5 g\u00E5 til Jetspeed-nettstedet og logge p\u00E5.
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY2=Du kan n\u00E5 g\u00E5 til Jetspeed-nettstedet og logge inn.
  PASSWORDREMINDER_EMAIL_FOOTER=Hilsen,
  PASSWORDREMINDER_EMAIL_PS=PS: Ikke glem at brukernavnet ditt er:
  PASSWORDREMINDER_EMAIL_SUBJECT=Passord-bekreftelse
 @@ -39,7 +39,7 @@
  JLOGINUSER_KEYNOTVALID=Beklager, den hemmelige n\u00F8kkelen du oppgav er ikke gyldig.
  JLOGINUSER_WELCOME=Velkommen! Registreringen din er bekreftet. Du kan n\u00E5 fritt bruke
systemet.
  JLOGINUSER_NAMENOTVALID=Beklager, brukernavnet er ikke gyldig. Pass p\u00E5 at den URLen
du skrev inn er den samme som du fikk i e-posten, eller opprett en ny bruker.
 -JLOGINUSER_CONFIRMFIRST=Beklager, men du m\u00E5 f\u00F8rst bekrefte dette brukernavnet
f\u00F8r du kan logge p\u00E5.
 +JLOGINUSER_CONFIRMFIRST=Beklager, men du m\u00E5 f\u00F8rst bekrefte dette brukernavnet
f\u00F8r du kan logge inn.
  JLOGINUSER_NOAUTHUSERROLE=Rollen authenticated_user finnes ikke i databasen.
  JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_INVALIDUSER=Beklager, det brukernavnet er ikke gyldig.
  JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_SENT=Passordet ditt er blitt sendt.
 @@ -48,7 +48,7 @@
  LOGOUTUSER_THANKS=Takk for at du brukte systemet. H\u00E5per du kommer snart igjen.
  
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY1=Velkommen til Jetspeed-portalen fra Apache. Ditt nye brukernavn
er blitt \n\
 -etablert. Vennligst logg p\u00E5 med f\u00F8lgende hemmelige n\u00F8kkel for \u00E5 bekrefte
din \n\
 +etablert. Vennligst logg inn med f\u00F8lgende hemmelige n\u00F8kkel for \u00E5 bekrefte
din \n\
  registrering:\n
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY2=Du kan g\u00E5 til f\u00F8lgende URL for \u00E5 bekrefte brukernavnet
ditt:\n\n
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_SENT=E-post sendt!
 @@ -65,9 +65,9 @@
  
  SESSIONVALIDATOR_SESSIONNOTVALID=Det har oppst\u00E5tt en feil, din sesjons-id er gyldig,
men skjermvariabelen er ikke definert.
  
 -SHOWEDIT_MUSTLOGIN=Du m\u00E5 logge p\u00E5 f\u00F8r du kan redigere noe.
 +SHOWEDIT_MUSTLOGIN=Du m\u00E5 logge inn f\u00F8r du kan redigere noe.
  
 -UPDATEACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Du m\u00E5 logge p\u00E5 f\u00F8r du kan oppdatere informasjon
om din bruker.
 +UPDATEACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Du m\u00E5 logge inn f\u00F8r du kan oppdatere informasjon om
din bruker.
  UPDATEACCOUNT_PWNOTMATCH=Beklager, passordene er ikke like.
  UPDATEACCOUNT_NOFIRSTNAME=Beklager, du m\u00E5 oppgi et fornavn.
  UPDATEACCOUNT_NOLASTNAME=Beklager, du m\u00E5 oppgi et etternavn.
 @@ -83,7 +83,7 @@
  CONFIRMREGISTRATION_CANCEL=Avbryt
  CONFIRMREGISTRATION_CONFIRM=Bekreft registrering
  
 -EDITACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Beklager, du m\u00E5 v\u00e6re p\u00E5logget for \u00E5 f\u00E5
tilgang til dette skjermbildet.
 +EDITACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Beklager, du m\u00E5 v\u00e6re innlogget for \u00E5 f\u00E5 tilgang
til dette skjermbildet.
  EDITACCOUNT_TITLE=Redigering av din brukerinformasjon
  
  JLOGINUSER_ACCOUNT_DISABLED=Din bruker er ikke aktiv. Vennligst kontakt din systemadministrator.
 @@ -95,12 +95,12 @@
  USERFORM_FIRSTNAMEMSG=Fornavn:
  USERFORM_LASTNAMEMSG=Etternavn:
  USERFORM_EMAILMSG=E-post:
 -USERFORM_SAVE=Save
 +USERFORM_SAVE=Lagre
  USERFORM_CANCEL=Avbryt
  USERFORM_RESET=Tilbakestill
  USERFORM_UPDATE=Oppdater bruker
  USERFORM_CREATE=Lag ny bruker
 -USERFORM_LOGIN=P\u00E5logging
 +USERFORM_LOGIN=Logg inn
  USERFORM_OLDPASSWORDMSG=Gammelt passord
  USERFORM_PASSWORDSEND=Send passord
  USERFORM_PASSWORDREMINDER=Glemt passordet ditt?<br>Oppgi ditt brukernavn<br>
og klikk passord.
 @@ -117,11 +117,11 @@
  TOP_USERNAMEMSG=Brukernavn:
  TOP_PASSWORDMSG=Passord:
  TOP_CREATENEWACCOUNT=Lag ny bruker
 -TOP_LOGINBTN=Logg p\u00E5
 +TOP_LOGINBTN=Logg inn
  TOP_EDITACCOUNT=Rediger bruker:
  TOP_LOGOUT=Logg av
  TOP_CUSTOMIZE=Tilpass
 -TOP_LOGINHELP=Hjelp med p\u00E5logging
 +TOP_LOGINHELP=Hjelp med innlogging
  LEFT_DOCUMENTATION=Dokumentasjon
  
  HOME=Hjem
 @@ -198,8 +198,8 @@
  PASSWORDFORM_EXPIRED_MSG=Passordet ditt er utg\u00E5tt. Vennligst endre passordet.
  PASSWORDFORM_FAILED_MSG=Ugyldig brukernavn og/eller passord. Vennligst oppgi disse p\u00E5
nytt.
  
 -EDIT=Edit
 -VIEW=View
 -DELETE=Delete
 -ADD=Add
 +EDIT=Rediger
 +VIEW=Vis
 +DELETE=Slett
 +ADD=Legg til
  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: jetspeed-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: jetspeed-dev-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message