portals-jetspeed-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From tay...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization JetspeedLocalization_nl.properties
Date Wed, 23 Oct 2002 22:12:03 GMT
taylor   2002/10/23 15:12:03

 Modified:  src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization
            JetspeedLocalization_nl.properties
 Log:
 Dutch localization update from Werner Ramaekers
 
 Revision Changes  Path
 1.5    +23 -21  jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization/JetspeedLocalization_nl.properties
 
 Index: JetspeedLocalization_nl.properties
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization/JetspeedLocalization_nl.properties,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- JetspeedLocalization_nl.properties	16 Sep 2002 17:57:14 -0000	1.4
 +++ JetspeedLocalization_nl.properties	23 Oct 2002 22:12:03 -0000	1.5
 @@ -19,11 +19,11 @@
  SECURITY_NO_ACCESS=U hebt niet de nodige rechten voor de deze portlets.
  
  PASSWORDREMINDER_EMAIL_HEADER=Hallo
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY1=Uw KBVB portal paswoord is:
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY2=U kan nu naar de KBVB portal site gaan en inloggen.
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY1=Uw Jetspeed portal paswoord is:
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY2=U kan nu naar de Jetspeed portal site gaan en inloggen.
  PASSWORDREMINDER_EMAIL_FOOTER=Vriendelijke groeten,
  PASSWORDREMINDER_EMAIL_PS=PS: vergeet niet dat uw gebruikersnaam de volgende :
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_SUBJECT=Paswoord voor KBVB portal
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_SUBJECT=Paswoord voor Jetspeed portal
  
  CREATENEWUSERANDCONFIRM_PWNOTMATCH=Sorry, de paswoorden stemmen niet overeen.
  CREATENEWUSERANDCONFIRM_NOUSERNAME=Sorry, u moet een gebruikersnaam invullen.
 @@ -43,7 +43,7 @@
  
  LOGOUTUSER_THANKS=Bedankt om ons systeem te gebruiken. Hopelijk komt u snel weer langs.
  
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY1=Welkom op de KBVB portal site. Uw profield werd \n\
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY1=Welkom op de Jetspeed portal site. Uw profield werd \n\
  aangemaakt. Gelieve in te loggen met de geheime sleutel om uw \n\
  registratie te bevestigen:\n
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY2=Ga naar de volgende URL om uw profiel te bevestigen :\n\n
 @@ -51,7 +51,7 @@
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_ERROR=Fout bij het verzenden van de email: 
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_FOOTER=Vriendelijke groeten,
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_HEADER=Hallo
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_SUBJECT=KBVB portal : registratie van een nieuwe gebruiker
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_SUBJECT=Jetspeed portal : registratie van een nieuwe gebruiker
  
  
  SENDUSEREMAIL_IDNOTVALID=Gelieve een geldige gebruikersnaam in te vullen.
 @@ -70,7 +70,7 @@
  UPDATEACCOUNT_NOEMAIL=Sorry, u moet een geldig email adres invullen.
  UPDATEACCOUNT_DONE=Uw profiel werd aangepast!
  UPDATEACCOUNT_NOUSER=De gebruiker kan niet gevonden worden.
 -UPDATEACCOUNT_NEWEMAILCONFIRM=U hebt uw e-mail address aangepast. U zal dit moeten bevestigen
alvorens verder te kunnen werken. Gelieve uw mailbox te willen controleren voor een mail van
KBVB portal.
 +UPDATEACCOUNT_NEWEMAILCONFIRM=U hebt uw e-mail address aangepast. U zal dit moeten bevestigen
alvorens verder te kunnen werken. Gelieve uw mailbox te willen controleren voor een mail van
Jetspeed portal.
  UPDATEACCOUNT_BADOLDPASSWORD=Sorry, het oude paswoord is niet juist.
  CONFIRMREGISTRATION_TITLE=Bevestig de registratie
  CONFIRMREGISTRATION_NOUSERNAME=Sorry, er moet een gebruikersnaam zijn ingevuld.
 @@ -101,14 +101,14 @@
  USERFORM_PASSWORDREMINDER=Paswoord vergeten ?<br>Vul je gebruikersnaam in <br>
en klik Passwoord?
  USERFORM_FORGOTPASSWORD_NOTICE=Stuur me een e-mail met mijn paswoord.
  
 -NEWACCOUNT_TITLE=Aanmaken van een nieuw KBVB portal profiel
 +NEWACCOUNT_TITLE=Aanmaken van een nieuw Jetspeed portal profiel
  NEWACCOUNT_NOTICE=Om een nieuw profiel aan te maken, gelieve alle onderstaande velden in
te vullen. 
  NEWACCOUNT_CONFIRMATION=Nadat uw profiel wordt aangemaakt zal u een email ontvangen met
een geheime sleutel. Vul de geheime sleutel in op de volgende pagina om uw profiel te activeren.
  NEWACCOUNT_APPROVAL=De aanmaak van een profiel vereist een goedkeuring.U zal een email
ontvangen als uw profielaanvraag aanvaard of verworpen is.
  
  #Text before user's full name, i.e. Welcome Joe Smith
  TOP_USERWELCOMEMSG=Welkom
 -TOP_TITLE=Welkom op de KBVB portal site
 +TOP_TITLE=Welkom op de Jetspeed portal site
  TOP_USERNAMEMSG=Gebruikersnaam:
  TOP_PASSWORDMSG=Paswoord:
  TOP_CREATENEWACCOUNT=Maak nieuw profiel
 @@ -173,22 +173,24 @@
  CUSTOMIZER_SAVE=Opslaan
  CUSTOMIZER_SAVEAPPLY=Aanpassen en Opslaan
  CUSTOMIZER_SELECTE=Selecteren
 -CUSTOMIZER_SELECTEDPANE=Selected Pane
 +CUSTOMIZER_SELECTEDPANE=Gekozen scherm
  CUSTOMIZER_SECURITY_REF=Security ID
  CUSTOMIZER_SKIN=Skin
  CUSTOMIZER_TITLE=Titel
  CUSTOMIZER_TYPE=Type
  CUSTOMIZER_UPDATE=Aanpassing
  
 -PASSWORDFORM_TITLE=Change your account password
 -PASSWORDFORM_USERNAMEMSG=Username:
 -PASSWORDFORM_OLDPASSWORDMSG=Old Password
 -PASSWORDFORM_PASSWORDMSG=New Password:
 -PASSWORDFORM_PASSWORDCONFIRMMSG=New Password (confirm):
 +PASSWORDFORM_TITLE=Wijzig uw paswoord
 +PASSWORDFORM_USERNAMEMSG=Gebruikersnaam:
 +PASSWORDFORM_OLDPASSWORDMSG=Oud paswoord
 +PASSWORDFORM_PASSWORDMSG=Nieuw paswoord:
 +PASSWORDFORM_PASSWORDCONFIRMMSG=Nieuw paswoord (bevestiging):
  PASSWORDFORM_CANCEL=Cancel
 -PASSWORDFORM_RESET=Reset
 -PASSWORDFORM_CHANGE=Change Password
 -PASSWORDFORM_DONE=Password has been successfully changed
 -PASSWORDFORM_THESAME_MSG=Old and new passwords are the same. Please select another new
password.
 -PASSWORDFORM_EXPIRED_MSG=Your password has expired. Please change your password.
 -PASSWORDFORM_FAILED_MSG=Invalid user name and/or password. Please reenter your credentials.
 +PASSWORDFORM_RESET=Wissen
 +PASSWORDFORM_CHANGE=Paswoord wijzigen
 +PASSWORDFORM_DONE=Uw paswoord werd succesvol aangepast
 +PASSWORDFORM_THESAME_MSG=Oud en nieuw paswoord zijn gelijk. Gelieve een ander nieuw paswoord
te selecteren.
 +PASSWORDFORM_EXPIRED_MSG=Uw paswoord is verlopen. Gelieve uw paswoord te wijzigen.
 +PASSWORDFORM_FAILED_MSG=Foute gebruikersnaam en/of paswoord. Gelieve uw gegevens weer in
te vullen.
 +
 +
 
 
 

--
To unsubscribe, e-mail:  <mailto:jetspeed-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org>
For additional commands, e-mail: <mailto:jetspeed-dev-help@jakarta.apache.org>


Mime
View raw message