db-jdo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From c..@apache.org
Subject svn commit: r219349 - in /incubator/jdo/site: docs/dependencies.html xdocs/dependencies.xml
Date Sat, 16 Jul 2005 18:51:42 GMT
Author: clr
Date: Sat Jul 16 11:51:40 2005
New Revision: 219349

URL: http://svn.apache.org/viewcvs?rev=219349&view=rev
Log:
updated external dependencies

Modified:
  incubator/jdo/site/docs/dependencies.html
  incubator/jdo/site/xdocs/dependencies.xml

Modified: incubator/jdo/site/docs/dependencies.html
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/jdo/site/docs/dependencies.html?rev=219349&r1=219348&r2=219349&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jdo/site/docs/dependencies.html (original)
+++ incubator/jdo/site/docs/dependencies.html Sat Jul 16 11:51:40 2005
@@ -133,13 +133,43 @@
 </ul>
 
  <p> 
- The external dependencies of JDO are only the tools used to develop it:
+ The common external dependencies of JDO include the tools used to build and test it:
  </p>
 
  <ul>
   <li>Subversion</li>
   <li>Maven</li>
+  <li>Ant</li>
+  <li>JUnit</li>
  </ul>
+
+ <p>
+ Other external dependencies of JDO are subproject-specific:
+ </p>
+
+ <ul>
+  <li>JDO 2.0 API</li>
+   <ul>
+    <li>Java Transaction API</li>
+   </ul>
+  <li>JDO 2.0 TCK</li>
+   <ul>
+    <li>Java Transaction API</li>
+    <li>Jakarta Commons Logging</li>
+    <li>Log4j</li>
+    <li>Apache Derby</li>
+    <li>Spring Framework Core</li>
+    <li>JPOX</li>
+     <ul>
+      <li>BCEL</li>
+      <li>Source Forge c3p0</li>
+      <li>Commons DBCP</li>
+      <li>Commons Pool</li>
+      <li>Commons Collections</li>
+     </ul>
+   </ul>
+ </ul>
+
 
 </p>
               </blockquote>

Modified: incubator/jdo/site/xdocs/dependencies.xml
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/jdo/site/xdocs/dependencies.xml?rev=219349&r1=219348&r2=219349&view=diff
==============================================================================
--- incubator/jdo/site/xdocs/dependencies.xml (original)
+++ incubator/jdo/site/xdocs/dependencies.xml Sat Jul 16 11:51:40 2005
@@ -40,13 +40,43 @@
 </ul>
 
  <p> 
- The external dependencies of JDO are only the tools used to develop it:
+ The common external dependencies of JDO include the tools used to build and test it:
  </p>
 
  <ul>
   <li>Subversion</li>
   <li>Maven</li>
+  <li>Ant</li>
+  <li>JUnit</li>
  </ul>
+
+ <p>
+ Other external dependencies of JDO are subproject-specific:
+ </p>
+
+ <ul>
+  <li>JDO 2.0 API</li>
+   <ul>
+    <li>Java Transaction API</li>
+   </ul>
+  <li>JDO 2.0 TCK</li>
+   <ul>
+    <li>Java Transaction API</li>
+    <li>Jakarta Commons Logging</li>
+    <li>Log4j</li>
+    <li>Apache Derby</li>
+    <li>Spring Framework Core</li>
+    <li>JPOX</li>
+     <ul>
+      <li>BCEL</li>
+      <li>Source Forge c3p0</li>
+      <li>Commons DBCP</li>
+      <li>Commons Pool</li>
+      <li>Commons Collections</li>
+     </ul>
+   </ul>
+ </ul>
+
 
 </p>
 </section>Mime
View raw message