community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1878380 - in /comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation: accounts-evolution.json accounts-evolution2.json committees.json groups.json people.json people_name.json
Date Tue, 02 Jun 2020 04:20:04 GMT
Author: projects_role
Date: Tue Jun 2 04:20:03 2020
New Revision: 1878380

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1878380&view=rev
Log:
updating projects data

Modified:
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json?rev=1878380&r1=1878379&r2=1878380&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json Tue Jun
 2 04:20:03 2020
@@ -255,5 +255,5 @@
 "2020-03": 28,
 "2020-04": 35,
 "2020-05": 39,
-"2020-06": 0
+"2020-06": 4
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json?rev=1878380&r1=1878379&r2=1878380&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json Tue Jun
 2 04:20:03 2020
@@ -256,5 +256,5 @@
 "2020-03": 28,
 "2020-04": 35,
 "2020-05": 39,
-"2020-06": 0
+"2020-06": 4
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json?rev=1878380&r1=1878379&r2=1878380&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json Tue Jun 2 04:20:03
2020
@@ -2884,6 +2884,10 @@
 "date": "2008-12-17",
 "name": "Willem Ning Jiang"
 },
+"oalsafi": {
+"date": "2020-06-01",
+"name": "Omar Al-Safi"
+},
 "onders": {
 "date": "2018-04-29",
 "name": "Onder Sezgin"
@@ -5862,6 +5866,10 @@
 "date": "2019-05-15",
 "name": "Xin Wang"
 },
+"xinminghe": {
+"date": "2020-06-01",
+"name": "Xinming He"
+},
 "yiji": {
 "date": "2019-05-15",
 "name": "Shang Zonghai"

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json?rev=1878380&r1=1878379&r2=1878380&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json Tue Jun 2 04:20:03
2020
@@ -1778,6 +1778,18 @@
 "toulmean",
 "vborja"
 ],
+"buildstream": [
+"jerenkrantz",
+"ke4qqq",
+"rgardler",
+"striker"
+],
+"buildstream-pmc": [
+"jerenkrantz",
+"ke4qqq",
+"rgardler",
+"striker"
+],
 "bval": [
 "allee8285",
 "carlosvara",
@@ -1988,6 +2000,7 @@
 "lburgazzoli",
 "nferraro",
 "ningjiang",
+"oalsafi",
 "onders",
 "pascalschumacher",
 "rajdavies",
@@ -4056,12 +4069,14 @@
 "kurt",
 "leventov",
 "maximebeauchemin",
+"maytasm",
 "niketh",
 "nishant",
 "pjain1",
 "ptgoetz",
 "qmm",
 "samarth",
+"suneet",
 "surekha",
 "vogievetsky",
 "xvrl",
@@ -4170,6 +4185,7 @@
 "victory",
 "vongosling",
 "wangxin",
+"xinminghe",
 "yiji",
 "zhangliang"
 ],
@@ -4230,7 +4246,8 @@
 "wave",
 "wusheng",
 "yixiu",
-"yufeng04"
+"yufeng04",
+"zakwu"
 ],
 "empire-db": [
 "benniven",
@@ -4646,6 +4663,7 @@
 "warneke",
 "wheat9",
 "xccui",
+"xtsong",
 "zhijiang",
 "zhuzh"
 ],
@@ -9366,6 +9384,7 @@
 "subin",
 "subru",
 "sudarshan-rao-p",
+"suddjian",
 "sudhap",
 "suds",
 "suhasv",
@@ -12390,7 +12409,8 @@
 "masayuki",
 "raiden00",
 "xiaoxiang",
-"yamamoto"
+"yamamoto",
+"zhangduo"
 ],
 "ofbiz": [
 "adityasharma",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json?rev=1878380&r1=1878379&r2=1878380&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json Tue Jun 2 04:20:03
2020
@@ -23231,6 +23231,8 @@
 "groups": [
 "apr",
 "apr-pmc",
+"buildstream",
+"buildstream-pmc",
 "geode",
 "hawq",
 "httpd",
@@ -27621,6 +27623,8 @@
 },
 "ke4qqq": {
 "groups": [
+"buildstream",
+"buildstream-pmc",
 "cloudstack",
 "cloudstack-pmc",
 "incubator",
@@ -32843,6 +32847,13 @@
 "member": false,
 "name": "Yong Lin Ma"
 },
+"maytasm": {
+"groups": [
+"druid"
+],
+"member": false,
+"name": "Maytas Monsereenusorn"
+},
 "mayur": {
 "groups": [
 "pig"
@@ -37690,7 +37701,8 @@
 },
 "oalsafi": {
 "groups": [
-"camel"
+"camel",
+"camel-pmc"
 ],
 "member": false,
 "name": "Omar Al-Safi"
@@ -42136,6 +42148,8 @@
 },
 "rgardler": {
 "groups": [
+"buildstream",
+"buildstream-pmc",
 "clerezza",
 "cocoon",
 "comdev",
@@ -48278,6 +48292,8 @@
 "groups": [
 "apr",
 "apr-pmc",
+"buildstream",
+"buildstream-pmc",
 "httpd",
 "incubator",
 "incubator-pmc",
@@ -48417,6 +48433,13 @@
 "member": false,
 "name": "Sudarshan Rao"
 },
+"suddjian": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Aaron Suddjian"
+},
 "sudhap": {
 "groups": [
 "cloudstack",
@@ -48555,6 +48578,13 @@
 "member": false,
 "name": "Sun Chao"
 },
+"suneet": {
+"groups": [
+"druid"
+],
+"member": false,
+"name": "Suneet Saldanha"
+},
 "sunfangbin": {
 "groups": [
 "pulsar"
@@ -54567,7 +54597,8 @@
 },
 "xinminghe": {
 "groups": [
-"dubbo"
+"dubbo",
+"dubbo-pmc"
 ],
 "member": false,
 "name": "Xinming He"
@@ -54658,6 +54689,13 @@
 "member": false,
 "name": "Xiaocheng"
 },
+"xtsong": {
+"groups": [
+"flink"
+],
+"member": false,
+"name": "Xintong Song"
+},
 "xuanji": {
 "groups": [
 "incubator"
@@ -55760,6 +55798,7 @@
 },
 "zakwu": {
 "groups": [
+"echarts",
 "incubator",
 "tubemq"
 ],
@@ -55900,7 +55939,8 @@
 "hbase",
 "hbase-pmc",
 "incubator",
-"incubator-pmc"
+"incubator-pmc",
+"nuttx"
 ],
 "member": true,
 "name": "Duo Zhang"

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json?rev=1878380&r1=1878379&r2=1878380&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json Tue Jun 2 04:20:03
2020
@@ -3857,6 +3857,7 @@
 "mayank": "Mayank Bansal",
 "mayanks": "Mayank Shrivastava",
 "mayongl": "Yong Lin Ma",
+"maytasm": "Maytas Monsereenusorn",
 "mayur": "Mayur Rustagi",
 "mayya": "Mayya Sharipova",
 "mazz": "John Mazzitelli",
@@ -5692,6 +5693,7 @@
 "subin": "Subin M",
 "subru": "Subramaniam Krishnan",
 "sudarshan-rao-p": "Sudarshan Rao",
+"suddjian": "Aaron Suddjian",
 "sudhap": "Sudhap",
 "sudheerv": "Sudheer Vinukonda",
 "sudheesh": "Sudheesh Katkam",
@@ -5708,6 +5710,7 @@
 "sumit": "Sumit Gupta",
 "sunbufu": "Haisheng Sun",
 "sunchao": "Sun Chao",
+"suneet": "Suneet Saldanha",
 "sunfangbin": "Fangbin Sun",
 "sunfei": "Fei Sun",
 "sungju": "Sungju Jin",
@@ -6425,6 +6428,7 @@
 "xsheng": "Xiang Sheng",
 "xsteve": "Stefan Reichör",
 "xtang": "Xiaocheng",
+"xtsong": "Xintong Song",
 "xuanji": "Xuan Ji Li",
 "xuanyq": "Yuqin Xuan",
 "xubo245": "Bo Xu",Mime
View raw message