ant-dev mailing list archives: December 2001

Site index · List index
Message list« Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · Next »Thread · Author · Date
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs Definer.java Taskdef.java Typedef.java Sat, 15 Dec, 23:52
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs Ant.java CallTarget.java Sat, 15 Dec, 23:54
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional ANTLR.java Cab.java IContract.java Javah.java ManifestFile.java Native2Ascii.java NetRexxC.java PropertyFile.java ReplaceRegExp.java Rpm.java Script.java StyleBook.java TraXLiaison.java XalanLiaison.java Sun, 16 Dec, 00:33
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/vss MSVSS.java MSVSSCHECKIN.java MSVSSCHECKOUT.java MSVSSGET.java MSVSSHISTORY.java MSVSSLABEL.java Sun, 16 Dec, 00:34
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/sound AntSoundPlayer.java SoundTask.java Sun, 16 Dec, 00:34
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/sitraka/bytecode ClassFile.java ClassPathLoader.java MethodInfo.java Utils.java Sun, 16 Dec, 00:34
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/scm AntStarTeamCheckOut.java Sun, 16 Dec, 00:34
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/pvcs Pvcs.java PvcsProject.java Sun, 16 Dec, 00:34
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/perforce P4Add.java P4Base.java P4Change.java P4Counter.java P4Delete.java P4Edit.java P4Handler.java P4HandlerAdapter.java P4Have.java P4Label.java P4OutputHandler.java P4Reopen.java P4Revert.java P4Submit.java P4Sync.java SimpleP4OutputHandler.java Sun, 16 Dec, 00:35
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/net FTP.java MimeMail.java TelnetTask.java Sun, 16 Dec, 00:35
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/metamata AbstractMetamataTask.java MAudit.java MAuditStreamHandler.java MMetrics.java MMetricsStreamHandler.java MParse.java Sun, 16 Dec, 00:35
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/junit AggregateTransformer.java BaseTest.java BatchTest.java BriefJUnitResultFormatter.java DOMUtil.java Enumerations.java FormatterElement.java JUnitResultFormatter.java JUnitTask.java JUnitTest.java JUnitTestRunner.java JUnitVersionHelper.java PlainJUnitResultFormatter.java SummaryJUnitResultFormatter.java XMLJUnitResultFormatter.java XMLResultAggregator.java Xalan1Executor.java Xalan2Executor.java XalanExecutor.java Sun, 16 Dec, 00:36
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/jsp/compilers CompilerAdapter.java CompilerAdapterFactory.java DefaultCompilerAdapter.java JasperC.java Sun, 16 Dec, 00:36
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/jlink ClassNameReader.java JlinkTask.java jlink.java Sun, 16 Dec, 00:36
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/jdepend JDependTask.java Sun, 16 Dec, 00:36
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/javacc JJTree.java JavaCC.java Sun, 16 Dec, 00:36
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/ide VAJAntTool.java VAJAntToolGUI.java VAJBuildInfo.java VAJExport.java VAJExportServlet.java VAJImport.java VAJImportServlet.java VAJLoad.java VAJLoadProjects.java VAJLoadServlet.java VAJLocalUtil.java VAJProjectDescription.java VAJRemoteUtil.java VAJTask.java VAJToolsServlet.java VAJUtil.java VAJWorkspaceScanner.java Sun, 16 Dec, 00:36
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/i18n Translate.java Sun, 16 Dec, 00:36
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/ejb BorlandDeploymentTool.java BorlandGenerateClient.java DDCreator.java DDCreatorHelper.java DescriptorHandler.java EJBDeploymentTool.java EjbJar.java Ejbc.java EjbcHelper.java GenericDeploymentTool.java IPlanetDeploymentTool.java IPlanetEjbc.java IPlanetEjbcTask.java InnerClassFilenameFilter.java JbossDeploymentTool.java WLRun.java WLStop.java WeblogicDeploymentTool.java WeblogicTOPLinkDeploymentTool.java Sun, 16 Dec, 00:37
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/dotnet CSharp.java Ilasm.java NetCommand.java Sun, 16 Dec, 00:37
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/depend/constantpool ClassCPInfo.java ConstantCPInfo.java ConstantPool.java ConstantPoolEntry.java DoubleCPInfo.java FieldRefCPInfo.java FloatCPInfo.java IntegerCPInfo.java InterfaceMethodRefCPInfo.java LongCPInfo.java MethodRefCPInfo.java NameAndTypeCPInfo.java StringCPInfo.java Utf8CPInfo.java Sun, 16 Dec, 00:37
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/clearcase CCCheckin.java CCCheckout.java CCUnCheckout.java CCUpdate.java ClearCase.java Sun, 16 Dec, 00:37
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/ccm CCMCheck.java CCMCheckin.java CCMCreateTask.java CCMReconfigure.java Continuus.java Sun, 16 Dec, 00:37
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs AntStructure.java Available.java BUnzip2.java BZip2.java Checksum.java Chmod.java ConditionTask.java Copy.java Cvs.java CVSPass.java Delete.java DependSet.java Ear.java Echo.java ExecTask.java Execute.java ExecuteJava.java ExecuteOn.java ExecuteStreamHandler.java ExecuteWatchdog.java Exit.java Expand.java Filter.java FixCRLF.java GenerateKey.java Get.java GUnzip.java GZip.java Input.java Jar.java Java.java Javac.java Javadoc.java LogOutputStream.java LogStreamHandler.java Manifest.java ManifestException.java MatchingTask.java Mkdir.java Move.java Pack.java Parallel.java Patch.java PathConvert.java ProcessDestroyer.java Property.java PumpStreamHandler.java Recorder.java RecorderEntry.java Replace.java Rmic.java SendEmail.java Sequential.java SignJar.java Sleep.java SQLExec.java StreamPumper.java Tar.java Touch.java Tstamp.java Unpack.java Untar.java UpToDate.java WaitFor.java War.java XSLTLiaison.java XSLTProcess.java Zip.java Sun, 16 Dec, 00:38
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/rmic DefaultRmicAdapter.java KaffeRmic.java RmicAdapter.java RmicAdapterFactory.java SunRmic.java WLRmic.java Sun, 16 Dec, 00:38
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/types/optional/depend ClassfileSet.java DependScanner.java Sun, 16 Dec, 00:38
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/util/regexp JakartaOroMatcher.java JakartaOroRegexp.java JakartaRegexpMatcher.java JakartaRegexpRegexp.java Jdk14RegexpMatcher.java Jdk14RegexpRegexp.java Regexp.java RegexpFactory.java RegexpMatcher.java RegexpMatcherFactory.java Sun, 16 Dec, 00:39
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant ProjectComponent.java Sun, 16 Dec, 00:39
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/util SourceFileScanner.java Sun, 16 Dec, 01:01
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/types FileSet.java RegularExpression.java Sun, 16 Dec, 01:31
Magesh Umasankar Re: Jar Task includesfile bug or feature? Sun, 16 Dec, 01:52
Richard Emberson Jar Task includesfile bug or feature? Sun, 16 Dec, 01:56
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/util FileNameMapper.java RegexpPatternMapper.java Sun, 16 Dec, 02:05
umag...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs Unpack.java Sun, 16 Dec, 02:46
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Task.java Sun, 16 Dec, 03:10
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/ejb GenericDeploymentTool.java Sun, 16 Dec, 03:10
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Task.java Sun, 16 Dec, 04:11
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/util FileNameMapper.java Sun, 16 Dec, 04:12
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Main.java Sun, 16 Dec, 04:15
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Launcher.java Sun, 16 Dec, 04:16
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs Property.java Sun, 16 Dec, 04:21
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/ide VAJBuildInfo.java Sun, 16 Dec, 04:22
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs Property.java Sun, 16 Dec, 04:26
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Project.java ProjectHelper.java RuntimeConfigurable.java UnknownElement.java Sun, 16 Dec, 04:31
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Target.java Sun, 16 Dec, 04:32
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional Cab.java Sun, 16 Dec, 04:34
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs Chmod.java ExecTask.java ExecuteOn.java Sun, 16 Dec, 04:37
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Constants.java Sun, 16 Dec, 04:38
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Task.java Sun, 16 Dec, 04:38
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs Parallel.java Sequential.java Sun, 16 Dec, 04:41
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/ejb GenericDeploymentTool.java Sun, 16 Dec, 04:43
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant IntrospectionHelper.java Location.java Sun, 16 Dec, 04:45
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/vss MSVSSCHECKIN.java MSVSSCHECKOUT.java MSVSSGET.java Sun, 16 Dec, 04:47
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/jsp WLJspc.java Sun, 16 Dec, 05:01
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs AntStructure.java Sun, 16 Dec, 05:05
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs GenerateKey.java Sun, 16 Dec, 05:05
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant IntrospectionHelper.java Sun, 16 Dec, 05:06
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Target.java TaskContainer.java Sun, 16 Dec, 05:07
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Target.java Sun, 16 Dec, 05:12
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Task.java Sun, 16 Dec, 05:15
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant NoBannerLogger.java Sun, 16 Dec, 05:15
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/myrmidon/listeners AbstractProjectListener.java DefaultProjectListener.java Sun, 16 Dec, 05:19
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/myrmidon/libs/ant1 Ant1Project.java TaskAdapter.java Sun, 16 Dec, 05:23
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional Cab.java Sun, 16 Dec, 05:24
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/myrmidon/api AbstractTask.java Sun, 16 Dec, 05:25
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/myrmidon/listeners ClassicProjectListener.java DefaultProjectListener.java Sun, 16 Dec, 05:26
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/manifest builtin-ant-descriptor.xml Sun, 16 Dec, 05:26
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant DefaultLogger.java NoBannerLogger.java Sun, 16 Dec, 05:28
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Task.java Sun, 16 Dec, 05:31
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Task.java Sun, 16 Dec, 05:33
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Project.java Target.java Sun, 16 Dec, 05:34
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/vss MSVSSCHECKIN.java MSVSSCHECKOUT.java MSVSSGET.java Sun, 16 Dec, 05:44
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/sound SoundTask.java Sun, 16 Dec, 05:45
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/sound SoundTask.java Sun, 16 Dec, 05:51
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/types Description.java Sun, 16 Dec, 05:52
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/vss MSVSS.java Sun, 16 Dec, 06:21
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant ProjectComponent.java Sun, 16 Dec, 06:22
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant BuildEvent.java Sun, 16 Dec, 06:22
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant AntClassLoader.java Sun, 16 Dec, 06:23
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Project.java Sun, 16 Dec, 06:23
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/metamata MAuditStreamHandler.java Sun, 16 Dec, 06:27
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs/optional/sound AntSoundPlayer.java Sun, 16 Dec, 06:40
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/myrmidon/api AbstractTask.java Sun, 16 Dec, 06:41
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/myrmidon/libs/ant1 Ant1Project.java TaskAdapter.java Sun, 16 Dec, 06:42
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant TaskAdapter.java Sun, 16 Dec, 06:42
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Task.java Sun, 16 Dec, 06:43
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant ProjectComponent.java Sun, 16 Dec, 06:43
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant Project.java Sun, 16 Dec, 06:44
Peter Donald Re: invocation api Sun, 16 Dec, 09:13
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/docs/ant2 actionlist.html Sun, 16 Dec, 09:15
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/antlib - New directory Sun, 16 Dec, 10:29
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/antlib/core - New directory Sun, 16 Dec, 10:30
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/antlib/cvslib - New directory Sun, 16 Dec, 10:33
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/antlib/xml - New directory Sun, 16 Dec, 10:34
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/main/org/apache/tools/ant/taskdefs Transform.java Sun, 16 Dec, 10:36
Adam Murdoch IntrospectionHelper questions Sun, 16 Dec, 11:34
Adam Murdoch Launcher question Sun, 16 Dec, 11:55
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/antlib/core Echo.java Property.java Resources.properties StringToByteConverter.java StringToClassConverter.java StringToDoubleConverter.java StringToFileConverter.java StringToFloatConverter.java StringToIntegerConverter.java StringToLongConverter.java StringToShortConverter.java StringToURLConverter.java Sun, 16 Dec, 11:56
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/java/org/apache/myrmidon/libs/core Echo.java Property.java Resources.properties StringToByteConverter.java StringToClassConverter.java StringToDoubleConverter.java StringToFileConverter.java StringToFloatConverter.java StringToIntegerConverter.java StringToLongConverter.java StringToShortConverter.java StringToURLConverter.java Sun, 16 Dec, 11:56
dona...@apache.org cvs commit: jakarta-ant/proposal/myrmidon/src/manifest core-ant-descriptor.xml Sun, 16 Dec, 11:56
Message list« Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · Next »Thread · Author · Date
Box list
Sep 202112
Aug 202122
Jul 202151
Jun 202122
May 202118
Apr 202128
Mar 202134
Feb 202113
Jan 202127
Dec 202022
Nov 202031
Oct 202015
Sep 202027
Aug 202041
Jul 202045
Jun 202010
May 202052
Apr 20209
Mar 202013
Feb 202014
Jan 202043
Dec 201921
Nov 201961
Oct 201995
Sep 201965
Aug 201925
Jul 201923
Jun 201943
May 201959
Apr 201930
Mar 201957
Feb 20199
Jan 201915
Dec 201874
Nov 201874
Oct 201852
Sep 201826
Aug 2018119
Jul 2018153
Jun 2018159
May 201869
Apr 2018159
Mar 2018164
Feb 2018260
Jan 2018119
Dec 2017189
Nov 201726
Oct 201733
Sep 201770
Aug 201754
Jul 2017194
Jun 2017197
May 2017315
Apr 201720
Mar 20178
Feb 201736
Jan 201761
Dec 2016113
Nov 201624
Oct 201665
Sep 201629
Aug 201626
Jul 201633
Jun 20169
May 201622
Apr 201640
Mar 201671
Feb 20169
Jan 201612
Dec 201513
Nov 201517
Oct 201522
Sep 201510
Aug 201531
Jul 201528
Jun 201537
May 201523
Apr 201544
Mar 201521
Feb 201519
Jan 201538
Dec 201455
Nov 201437
Oct 201437
Sep 201415
Aug 201425
Jul 201419
Jun 201469
May 2014109
Apr 2014116
Mar 201459
Feb 201414
Jan 201467
Dec 201366
Nov 201350
Oct 201324
Sep 201345
Aug 201337
Jul 201343
Jun 201322
May 201368
Apr 201340
Mar 2013103
Feb 201332
Jan 201323
Dec 201214
Nov 201233
Oct 201227
Sep 201227
Aug 201249
Jul 201246
Jun 201225
May 201234
Apr 201251
Mar 201268
Feb 2012106
Jan 201246
Dec 20118
Nov 201138
Oct 201127
Sep 201117
Aug 201136
Jul 201130
Jun 201144
May 201111
Apr 201150
Mar 201146
Feb 201148
Jan 201149
Dec 2010101
Nov 2010100
Oct 201091
Sep 201042
Aug 2010102
Jul 201079
Jun 2010183
May 2010130
Apr 2010116
Mar 2010101
Feb 2010186
Jan 2010164
Dec 2009145
Nov 2009101
Oct 200961
Sep 2009143
Aug 200977
Jul 200983
Jun 200960
May 200940
Apr 200970
Mar 200968
Feb 200989
Jan 2009107
Dec 200869
Nov 2008241
Oct 2008169
Sep 2008196
Aug 2008133
Jul 2008141
Jun 2008120
May 200870
Apr 2008164
Mar 2008151
Feb 2008226
Jan 2008216
Dec 2007161
Nov 2007397
Oct 2007497
Sep 2007411
Aug 2007359
Jul 2007300
Jun 2007313
May 2007424
Apr 2007399
Mar 2007269
Feb 2007183
Jan 2007328
Dec 2006612
Nov 2006667
Oct 2006788
Sep 20061185
Aug 2006666
Jul 2006516
Jun 2006522
May 2006291
Apr 2006597
Mar 2006283
Feb 2006232
Jan 2006291
Dec 2005294
Nov 2005481
Oct 2005490
Sep 2005452
Aug 2005506
Jul 2005353
Jun 2005403
May 20051104
Apr 2005711
Mar 20051442
Feb 2005697
Jan 2005863
Dec 2004664
Nov 2004607
Oct 2004612
Sep 2004575
Aug 2004486
Jul 2004529
Jun 2004866
May 2004534
Apr 2004845
Mar 2004633
Feb 20041020
Jan 2004857
Dec 2003768
Nov 2003757
Oct 20031205
Sep 20031220
Aug 20031146
Jul 20031412
Jun 2003830
May 2003869
Apr 20031384
Mar 20031219
Feb 20031252
Jan 20031302
Dec 2002696
Nov 20021008
Oct 2002746
Sep 2002828
Aug 2002741
Jul 20021821
Jun 20021673
May 20021727
Apr 20022409
Mar 20021939
Feb 20022671
Jan 20022051
Dec 20011510
Nov 20011513
Oct 20011043
Sep 2001773
Aug 20011100
Jul 2001968
Jun 2001985
May 2001948
Apr 20011003
Mar 20011448
Feb 20011056
Jan 20011379
Dec 20001178
Nov 20001107
Oct 2000893
Sep 2000914
Aug 2000541
Jul 20001265
Jun 2000891
May 2000399
Apr 2000381
Mar 2000292
Feb 2000351
Jan 2000172