portals-jetspeed-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From tay...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization JetspeedLocalization_nl.properties
Date Mon, 19 Aug 2002 21:25:21 GMT
taylor   2002/08/19 14:25:21

 Added:    src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization
            JetspeedLocalization_nl.properties
 Log:
 Dutch translation of Jetspeed resources, contributed by Werner Ramaekers
 
 Revision Changes  Path
 1.1         jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization/JetspeedLocalization_nl.properties
 
 Index: JetspeedLocalization_nl.properties
 ===================================================================
 #
 # The English values MUST be maintained in addition the default value due to the 
 # way Java behaves when English is NOT the default language.
 #
 # Nederlandse versie door Werner Ramaekers <a href="mailto:werner@shiftat.com">werner@shiftat.com</a>
 
 LOCALIZATION_MAINTAINER=werner@shiftat.com
 
 LOGIN_USERNAME=Gebruikersnaam:
 LOGIN_PASSWORD=Paswoord:
 LOGIN_REMEMBERME=Automatisch inloggen
 LOGIN_LOGIN=Inloggen
 LOGIN_NEW_ACCOUNT=Maak een nieuw profiel aan
 LOGIN_TITLE=Login profiel
 LOGINHELP_TITLE=Hulp bij het inloggen
 LOGINHELP_NOTICE=Heeft u problemen bij het inloggen,stuur dan een e-mail naar onderstaand
adres.
 
 SECURITY_NO_ACCESS=U hebt niet de nodige rechten voor de deze portlets.
 
 PASSWORDREMINDER_EMAIL_HEADER=Hallo
 PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY1=Uw KBVB portal paswoord is:
 PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY2=U kan nu naar de KBVB portal site gaan en inloggen.
 PASSWORDREMINDER_EMAIL_FOOTER=Vriendelijke groeten,
 PASSWORDREMINDER_EMAIL_PS=PS: vergeet niet dat uw gebruikersnaam de volgende :
 PASSWORDREMINDER_EMAIL_SUBJECT=Paswoord voor KBVB portal
 
 CREATENEWUSERANDCONFIRM_PWNOTMATCH=Sorry, de paswoorden stemmen niet overeen.
 CREATENEWUSERANDCONFIRM_NOUSERNAME=Sorry, u moet een gebruikersnaam invullen.
 CREATENEWUSERANDCONFIRM_NOEMAIL=Sorry, u moet een geldig e-mail adres invullen.
 CREATENEWUSERANDCONFIRM_CHOOSENEWNAME=Sorry, die gebruikersnaam bestaat al. Gelieve een
andere te kiezen.
 CREATENEWUSERANDCONFIRM_CREATE=Uw nieuw profiel werd aangemaakt!
 CREATENEWUSERANDCONFIRM_DUPLICATEMSG=Kies een andere naam.
 
 JLOGINUSER_KEYNOTVALID=Sorry, de geheime sleutel die u heeft ingevuld is niet geldig.
 JLOGINUSER_WELCOME=Welkom! Uw registratie is bevestigd. U kan n het systeem gebruiken.
 JLOGINUSER_NAMENOTVALID=Sorry, die gebruikersnaam is niet geldig. Verzeker u ervan dat u
de URL uit de email goed hebt overgenomen of maak een nieuw profiel aan.
 JLOGINUSER_CONFIRMFIRST=Sorry, maar u moet eerst uw profiel bevestigen alvorens in te loggen.
 JLOGINUSER_NOAUTHUSERROLE=De rol authenticated_user bestaat niet in de databank.
 JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_INVALIDUSER=Sorry, die gebruikersnaam is niet geldig.
 JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_SENT=Uw paswoord werd verzonden.
 JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_ERROR=Probleem bij het verzenden van uw paswoord :
 
 LOGOUTUSER_THANKS=Bedankt om ons systeem te gebruiken. Hopelijk komt u snel weer langs.
 
 SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY1=Welkom op de KBVB portal site. Uw profield werd \n\
 aangemaakt. Gelieve in te loggen met de geheime sleutel om uw \n\
 registratie te bevestigen:\n
 SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY2=Ga naar de volgende URL om uw profiel te bevestigen :\n\n
 SENDCONFIRMATIONEMAIL_SENT=Email verzonden!
 SENDCONFIRMATIONEMAIL_ERROR=Fout bij het verzenden van de email: 
 SENDCONFIRMATIONEMAIL_FOOTER=Vriendelijke groeten,
 SENDCONFIRMATIONEMAIL_HEADER=Hallo
 SENDCONFIRMATIONEMAIL_SUBJECT=KBVB portal : registratie van een nieuwe gebruiker
 
 
 SENDUSEREMAIL_IDNOTVALID=Gelieve een geldige gebruikersnaam in te vullen.
 SENDUSEREMAIL_EMAILNOTVALID=Deze gebruiker heeft momenteel geen geldig email adres.
 SENDUSEREMAIL_FILLTHEFORM=Gelieve onderstaande velden in te vullen.
 SENDUSEREMAIL_SENT=Email verzonden!
 
 SESSIONVALIDATOR_SESSIONNOTVALID=Er is een fout opgetreden, uw sessie is geldig, maar de
scherm variable is niet bepaald.
 
 SHOWEDIT_MUSTLOGIN=U moet inloggen alvorens u dit kan editeren.
 
 UPDATEACCOUNT_NOTLOGGEDIN=U moet inloggen alvorens u uw profiel kan bewerken.
 UPDATEACCOUNT_PWNOTMATCH=Sorry, de paswoorden stemmen niet overeen.
 UPDATEACCOUNT_NOFIRSTNAME=Sorry, u moet een geldige gebruikersnaam invullen.
 UPDATEACCOUNT_NOLASTNAME=Sorry, u moet een naam invullen.
 UPDATEACCOUNT_NOEMAIL=Sorry, u moet een geldig email adres invullen.
 UPDATEACCOUNT_DONE=Uw profiel werd aangepast!
 UPDATEACCOUNT_NOUSER=De gebruiker kan niet gevonden worden.
 UPDATEACCOUNT_NEWEMAILCONFIRM=U hebt uw e-mail address aangepast. U zal dit moeten bevestigen
alvorens verder te kunnen werken. Gelieve uw mailbox te willen controleren voor een mail van
KBVB portal.
 UPDATEACCOUNT_BADOLDPASSWORD=Sorry, het oude paswoord is niet juist.
 CONFIRMREGISTRATION_TITLE=Bevestig de registratie
 CONFIRMREGISTRATION_NOUSERNAME=Sorry, er moet een gebruikersnaam zijn ingevuld.
 CONFIRMREGISTRATION_MESSAGE=Gelieve uw mailbox te willen controleren voor de geheime sleutel.
Deze sleutel is noodzakelijk om uw registratie te kunnen bevestigen.
 CONFIRMREGISTRATION_SECRETKEYTITLE=Geheime sleutel:
 CONFIRMREGISTRATION_CANCEL=Cancel
 CONFIRMREGISTRATION_CONFIRM=Registratie bevestigen
 
 EDITACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Sorry, u moet inloggen om dit scherm te kunnen gebruiken.
 EDITACCOUNT_TITLE=Pas uw profiel aan
 
 JLOGINUSER_ACCOUNT_DISABLED=Uw account werd op in-actief geplaatst. Gelieve de systeem administrator
te willen contacteren.
 
 USERFORM_USERNAMEMSG=Gebruikersnaam:
 USERFORM_PASSWORDMSG=Paswoord:
 USERFORM_PASSWORDCONFIRMMSG=Paswoord (Bevestiging):
 USERFORM_REMEMBERME=Automatisch inloggen
 USERFORM_FIRSTNAMEMSG=Voornaam:
 USERFORM_LASTNAMEMSG=Naam:
 USERFORM_EMAILMSG=Email:
 USERFORM_CANCEL=Cancel
 USERFORM_RESET=Wissen
 USERFORM_UPDATE=Profiel aanpassen
 USERFORM_CREATE=Nieuw profiel aanmaken
 USERFORM_LOGIN=Inloggen
 USERFORM_OLDPASSWORDMSG=Oud Paswoord
 USERFORM_PASSWORDSEND=Email Password
 USERFORM_PASSWORDREMINDER=Paswoord vergeten ?<br>Vul je gebruikersnaam in <br>
en klik Passwoord?
 USERFORM_FORGOTPASSWORD_NOTICE=Stuur me een e-mail met mijn paswoord.
 
 NEWACCOUNT_TITLE=Aanmaken van een nieuw KBVB portal profiel
 NEWACCOUNT_NOTICE=Om een nieuw profiel aan te maken, gelieve alle onderstaande velden in
te vullen. 
 NEWACCOUNT_CONFIRMATION=Nadat uw profiel wordt aangemaakt zal u een email ontvangen met
een geheime sleutel. Vul de geheime sleutel in op de volgende pagina om uw profiel te activeren.
 NEWACCOUNT_APPROVAL=De aanmaak van een profiel vereist een goedkeuring.U zal een email ontvangen
als uw profielaanvraag aanvaard of verworpen is.
 
 #Text before user's full name, i.e. Welcome Joe Smith
 TOP_USERWELCOMEMSG=Welkom
 TOP_TITLE=Welkom op de KBVB portal site
 TOP_USERNAMEMSG=Gebruikersnaam:
 TOP_PASSWORDMSG=Paswoord:
 TOP_CREATENEWACCOUNT=Maak nieuw profiel
 TOP_LOGINBTN=Inloggen
 TOP_EDITACCOUNT=Gegevensbeheer:
 TOP_LOGOUT=Uitloggen
 TOP_CUSTOMIZE=Customizeren
 TOP_LOGINHELP=Help mij inloggen
 LEFT_DOCUMENTATION=Documentatie
 
 HOME=Home
 
 MAINMENU_WELCOMEMSG=Welkom
 
 NEWACCOUNT_TITLE=Aanmaken van een nieuw profiel
 NEWACCOUNT_INFOMSG1=Om een nieuw profiel aan te maken, gelieve alle onderstaande velden
in te vullen. 
 NEWACCOUNT_INFOMSG2=After your account has been created, you will receive an email with
a confirmation key.
 NEWACCOUNT_INFOMSG3=Enter the confirmation key that you received in the email on the next
screen in order to confirm your registration with the system.
 NEWACCOUNT_INFOEMAILMSG=Een geldig email adres is vereist!
 NEWACCOUNT_USERNAMEMSG=Gebruikersnaam:
 NEWACCOUNT_PASSWORDMSG=Paswoord:
 NEWACCOUNT_PASSWORDCONFIRMMSG=Paswoord (Bevestiging):
 NEWACCOUNT_FIRSTNAMEMSG=Voornaam:
 NEWACCOUNT_LASTNAMEMSG=Naam:
 NEWACCOUNT_EMAILMSG=Email:
 NEWACCOUNT_CANCEL=Cancel
 NEWACCOUNT_CREATE=Nieuw profiel aanmaken
 
 CUSTOMIZER_ACTION=Actie
 CUSTOMIZER_ADD=Toevoegen
 CUSTOMIZER_ADDPANE=Scherm toevoegen
 CUSTOMIZER_ADDPORTLET=Portlet toevoegen
 CUSTOMIZER_ADDREFERENCE=Referentie toevoegen
 CUSTOMIZER_APPLY=Aanpassen
 CUSTOMIZER_CANCEL=Cancel
 CUSTOMIZER_CLOSE=Sluiten
 CUSTOMIZER_CUSTOMIZABLEPANE=Scherm, klik voor customizatie
 CUSTOMIZER_DESCRIPTION=Beschrijving
 CUSTOMIZER_NODESCRIPTION=Beschrijving niet beschikbaar
 CUSTOMIZER_DECORATION=Decoratie
 CUSTOMIZER_DELETE=Verwijderen
 CUSTOMIZER_EDITLAYOUT=Layout aanpassen
 CUSTOMIZER_EDITPROPERTIES=Properties aanpassen
 CUSTOMIZER_LAYOUT=Layout
 CUSTOMIZER_MEDIATYPE=Media Type
 CUSTOMIZER_MOVEDOWN=Naar beneden
 CUSTOMIZER_MOVELEFT=Naar links
 CUSTOMIZER_MOVERIGHT=Naar rechts
 CUSTOMIZER_MOVEUP=Naar boven
 CUSTOMIZER_NAME=Naam
 CUSTOMIZER_NEXTBTN=Volgende >>
 CUSTOMIZER_NEWPANENAME=Type de naam van het toe te voegen scherm
 CUSTOMIZER_NOTHINGDEFINED=Geen portlets of schermen gedefinieerd
 CUSTOMIZER_NOPARAMETERS=Geen aanpasbare parameters
 CUSTOMIZER_NOTITLESET=Geen titel
 CUSTOMIZER_PANE=Scherm
 CUSTOMIZER_PORTLET=Portlet
 CUSTOMIZER_PREVIOUSBTN=<< Vorige
 CUSTOMIZER_REF_DEFAULTTITLE=Referentie
 CUSTOMIZER_REF_PATH=Pad
 CUSTOMIZER_REMOVE=Verwijderen
 CUSTOMIZER_SAVE=Opslaan
 CUSTOMIZER_SAVEAPPLY=Aanpassen en Opslaan
 CUSTOMIZER_SELECTE=Selecteren
 CUSTOMIZER_SELECTEDPANE=Selected Pane
 CUSTOMIZER_SECURITY_REF=Security ID
 CUSTOMIZER_SKIN=Skin
 CUSTOMIZER_TITLE=Titel
 CUSTOMIZER_TYPE=Type
 CUSTOMIZER_UPDATE=Aanpassing
 
 
 

--
To unsubscribe, e-mail:  <mailto:jetspeed-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org>
For additional commands, e-mail: <mailto:jetspeed-dev-help@jakarta.apache.org>


Mime
View raw message