community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1868783 [1/2] - in /comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation: accounts-evolution.json accounts-evolution2.json committees.json groups.json people.json people_name.json releases-files.json releases.json
Date Wed, 23 Oct 2019 04:20:06 GMT
Author: projects_role
Date: Wed Oct 23 04:20:05 2019
New Revision: 1868783

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1868783&view=rev
Log:
updating projects data

Modified:
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json?rev=1868783&r1=1868782&r2=1868783&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json Wed Oct
23 04:20:05 2019
@@ -247,5 +247,5 @@
 "2019-07": 36,
 "2019-08": 45,
 "2019-09": 49,
-"2019-10": 30
+"2019-10": 42
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json?rev=1868783&r1=1868782&r2=1868783&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json Wed Oct
23 04:20:05 2019
@@ -248,5 +248,5 @@
 "2019-07": 36,
 "2019-08": 45,
 "2019-09": 49,
-"2019-10": 30
+"2019-10": 42
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json?rev=1868783&r1=1868782&r2=1868783&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json Wed Oct 23 04:20:05
2019
@@ -19108,6 +19108,10 @@
 "date": "2010-02-17",
 "name": "Brian Fitzpatrick"
 },
+"futatuki": {
+"date": "2019-10-22",
+"name": "Yasuhito Futatsuki"
+},
 "ghudson": {
 "date": "2010-02-17",
 "name": "Greg Hudson"

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json?rev=1868783&r1=1868782&r2=1868783&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json Wed Oct 23 04:20:05
2019
@@ -642,13 +642,22 @@
 "vrozov"
 ],
 "apisix": [
+"chenjunxu",
 "coolsoul",
 "djkevincr",
 "jmclean",
+"juzhiyuan",
+"linsir",
 "liyong",
+"lizhiyong",
+"membphis",
 "ningjiang",
+"shuaijinchao",
 "tangke",
-"vongosling"
+"totemofwolf",
+"vongosling",
+"wenming",
+"yousa"
 ],
 "apr": [
 "aaron",
@@ -4112,6 +4121,7 @@
 "yonzhang2012"
 ],
 "echarts": [
+"chfw",
 "clemmakesapps",
 "dafo",
 "deqingli",
@@ -5359,6 +5369,7 @@
 "ozawa",
 "pengw",
 "phunt",
+"prabhujoseph",
 "prasadc",
 "rakeshr",
 "ramya",
@@ -6899,6 +6910,7 @@
 "chengxingzhai",
 "chenhao",
 "chenjinh",
+"chenjunxu",
 "chenli",
 "chenliang613",
 "chenpei",
@@ -6906,6 +6918,7 @@
 "cherreman",
 "chetan",
 "chetanm",
+"chfw",
 "chhao01",
 "chico",
 "chinmay",
@@ -7864,6 +7877,7 @@
 "junrao",
 "junrushao",
 "jure",
+"juzhiyuan",
 "jvd",
 "jvermillard",
 "jvs",
@@ -8080,6 +8094,7 @@
 "lingmiao",
 "linjiaqi",
 "linjunjie",
+"linsir",
 "linsun",
 "lionelliu",
 "lisao",
@@ -8102,12 +8117,14 @@
 "liuyizhi",
 "liuzhe",
 "lixiaojie",
+"liya",
 "liyang",
 "liyinan926",
 "liyong",
 "liyuntao",
 "lizhanhui",
 "lizhen",
+"lizhiyong",
 "ljain",
 "lkishalmi",
 "llinder",
@@ -8256,6 +8273,7 @@
 "mehant",
 "meixome",
 "melan",
+"membphis",
 "meng",
 "mercyblitz",
 "metacosm",
@@ -8939,6 +8957,7 @@
 "shreepadma",
 "shreyas",
 "shroman",
+"shuaijinchao",
 "shuber",
 "shubham",
 "shulmanb",
@@ -9221,6 +9240,7 @@
 "tonyfaustini",
 "tonyffrench",
 "toretto",
+"totemofwolf",
 "toulmean",
 "tovbinm",
 "tqchen",
@@ -9370,6 +9390,7 @@
 "weimer",
 "weis",
 "weitzelm",
+"wenming",
 "wenzhao",
 "werner",
 "wernher",
@@ -9478,6 +9499,7 @@
 "yonigo",
 "yonzhang2012",
 "yosha",
+"yousa",
 "yozie",
 "ypark",
 "yuanjun",
@@ -14314,6 +14336,7 @@
 "clr",
 "codefairy",
 "hanahmily",
+"liya",
 "maxiaoguang",
 "ningjiang",
 "panjuan",
@@ -15184,6 +15207,7 @@
 "dlr",
 "ehu",
 "fitz",
+"futatuki",
 "ghudson",
 "glasser",
 "gstein",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json?rev=1868783&r1=1868782&r2=1868783&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json Wed Oct 23 04:20:05
2019
@@ -8186,6 +8186,14 @@
 "member": false,
 "name": "Jin Hua Chen"
 },
+"chenjunxu": {
+"groups": [
+"apisix",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Junxu Chen"
+},
 "chenli": {
 "groups": [
 "asterixdb",
@@ -8286,6 +8294,14 @@
 "member": false,
 "name": "Russell Branca"
 },
+"chfw": {
+"groups": [
+"echarts",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Jaska"
+},
 "chhao01": {
 "groups": [
 "incubator",
@@ -16002,7 +16018,8 @@
 },
 "futatuki": {
 "groups": [
-"subversion"
+"subversion",
+"subversion-pmc"
 ],
 "member": false,
 "name": "Yasuhito Futatsuki"
@@ -25804,6 +25821,14 @@
 "member": false,
 "name": "Johannes Utzig"
 },
+"juzhiyuan": {
+"groups": [
+"apisix",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Zhiyuan"
+},
 "jvanzyl": {
 "groups": [
 "activemq",
@@ -29317,6 +29342,14 @@
 "member": false,
 "name": "Jaskey Lam"
 },
+"linsir": {
+"groups": [
+"apisix",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Linsir Wu"
+},
 "linsun": {
 "groups": [
 "aries",
@@ -29571,6 +29604,14 @@
 "member": false,
 "name": "Xiaojie Li"
 },
+"liya": {
+"groups": [
+"incubator",
+"shardingsphere"
+],
+"member": false,
+"name": "Ya Li"
+},
 "liyang": {
 "groups": [
 "incubator",
@@ -29638,6 +29679,14 @@
 "member": false,
 "name": "Zhen Li"
 },
+"lizhiyong": {
+"groups": [
+"apisix",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Li Zhiyong"
+},
 "ljain": {
 "groups": [
 "hadoop",
@@ -32174,6 +32223,14 @@
 "member": false,
 "name": "Melissa Pashniak"
 },
+"membphis": {
+"groups": [
+"apisix",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "YuanSheng Wang"
+},
 "menardi": {
 "groups": [
 "cordova",
@@ -38649,6 +38706,13 @@
 "member": false,
 "name": "Prabhu Gnana Sundar"
 },
+"prabhujoseph": {
+"groups": [
+"hadoop"
+],
+"member": false,
+"name": "Prabhu Joseph"
+},
 "prachidamle": {
 "groups": [
 "cloudstack",
@@ -44629,6 +44693,14 @@
 "member": false,
 "name": "Shruthi Rajaram"
 },
+"shuaijinchao": {
+"groups": [
+"apisix",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "JinChao Shuai"
+},
 "shuber": {
 "groups": [
 "incubator",
@@ -49386,6 +49458,14 @@
 "member": true,
 "name": "Giuseppe Totaro"
 },
+"totemofwolf": {
+"groups": [
+"apisix",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Lang Wang"
+},
 "toulmean": {
 "groups": [
 "buildr",
@@ -51870,6 +51950,14 @@
 "member": false,
 "name": "Wenfeng Wang"
 },
+"wenming": {
+"groups": [
+"apisix",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Ming Wen"
+},
 "wentong": {
 "groups": [
 "mnemonic"
@@ -53489,6 +53577,14 @@
 "member": true,
 "name": "Yoshiki Hayashi"
 },
+"yousa": {
+"groups": [
+"apisix",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Hui Li"
+},
 "yozie": {
 "groups": [
 "geode",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json?rev=1868783&r1=1868782&r2=1868783&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json Wed Oct 23 04:20:05
2019
@@ -974,6 +974,7 @@
 "chenhao": "Hao Chen",
 "chenheng": "Heng Chen",
 "chenjinh": "Jin Hua Chen",
+"chenjunxu": "Junxu Chen",
 "chenli": "Chen Li",
 "chenliang613": "Liang Chen",
 "chenluwei": "Luwei Chen",
@@ -985,6 +986,7 @@
 "chetan": "Chetan Narsude",
 "chetanm": "Chetan Mehrotra",
 "chewbranca": "Russell Branca",
+"chfw": "Jaska",
 "chhao01": "Hao Cheng",
 "chhsiao": "Chun-Hung Hsiao",
 "chia7712": "Chia-Ping Tsai",
@@ -3016,6 +3018,7 @@
 "jure": "Jure Žitnik",
 "justin": "Justin Edelson",
 "jutzig": "Johannes Utzig",
+"juzhiyuan": "Zhiyuan",
 "jvanzyl": "Jason van Zyl",
 "jvazquez": "Juan Vazquez",
 "jvd": "Jan van Doorn",
@@ -3433,6 +3436,7 @@
 "lingmiao": "Ling Miao",
 "linjiaqi": "Jiaqi Lin",
 "linjunjie": "Jaskey Lam",
+"linsir": "Linsir Wu",
 "linsun": "Lin Sun",
 "lionelcao": "Lionel Cao",
 "lionelliu": "Lionel Liu",
@@ -3463,6 +3467,7 @@
 "liuzhe": "Liu Zhe",
 "lixiao": "Xiao Li",
 "lixiaojie": "Xiaojie Li",
+"liya": "Ya Li",
 "liyang": "Li Yang",
 "liyin": "Liyin Tang",
 "liyinan926": "Yinan Li",
@@ -3471,6 +3476,7 @@
 "liyuntao": "Yuntao Li",
 "lizhanhui": "Zhanhui Li",
 "lizhen": "Zhen Li",
+"lizhiyong": "Li Zhiyong",
 "ljain": "Lokesh Jain",
 "lkishalmi": "Laszlo Kishalmi",
 "lkuehne": "Lars Kuehne",
@@ -3765,6 +3771,7 @@
 "meiyi": "Yi Mei",
 "melan": "Melan Nimesh",
 "melap": "Melissa Pashniak",
+"membphis": "YuanSheng Wang",
 "menardi": "Gearóid M",
 "meng": "Xiangrui Meng",
 "mengwei": "Mengwei Ding",
@@ -4536,6 +4543,7 @@
 "prabhathp": "Prabhath Suminda",
 "prabhjyotsingh": "Prabhjyot Singh",
 "prabhugs": "Prabhu Gnana Sundar",
+"prabhujoseph": "Prabhu Joseph",
 "prachidamle": "Prachi Damle",
 "prad": "Pradeep A. Dalvi",
 "pradeep": "Pradeep Agrawal",
@@ -5236,6 +5244,7 @@
 "shreyas": "Shreyas",
 "shroman": "Roman Shtykh",
 "shruthirajaram": "Shruthi Rajaram",
+"shuaijinchao": "JinChao Shuai",
 "shuber": "Serge Huber",
 "shubham": "Shubham Pathak",
 "shulmanb": "Boris Shulman",
@@ -5784,6 +5793,7 @@
 "toretto": "Wentao Shi",
 "torsten": "Torsten Förtsch",
 "totaro": "Giuseppe Totaro",
+"totemofwolf": "Lang Wang",
 "toulmean": "Antoine Toulme",
 "tovbinm": "Matthew Tovbin",
 "tpalsulich": "Tyler Bui-Palsulich",
@@ -6077,6 +6087,7 @@
 "wenchen": "Wenchen Fan",
 "wendallc": "Wendall Cada",
 "wenfeng": "Wenfeng Wang",
+"wenming": "Ming Wen",
 "wentong": "Wen Tong",
 "wenzhao": "Vincent Zhao",
 "werner": "Werner Dittmann",
@@ -6269,6 +6280,7 @@
 "yoojinfa": "HyungSung Shim",
 "yosha": "Shawn Sha",
 "yoshiki": "Yoshiki Hayashi",
+"yousa": "Hui Li",
 "yozie": "David Yozie",
 "ypark": "Youngjin Park",
 "yqlin": "Yiqun Lin",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json?rev=1868783&r1=1868782&r2=1868783&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json Wed Oct 23 04:20:05
2019
@@ -813,6 +813,9 @@
 "apache-camel-k-runtime-1.0.4": [
 "camel/camel-k-runtime/1.0.4/apache-camel-k-runtime-1.0.4-source-release.zip"
 ],
+"apache-camel-k-runtime-1.0.5": [
+"camel/camel-k-runtime/1.0.5/apache-camel-k-runtime-1.0.5-source-release.zip"
+],
 "camel-k-client-0.3.4-linux": [
 "camel/camel-k/0.3.4/camel-k-client-0.3.4-linux-64bit.tar.gz"
 ],
@@ -840,6 +843,15 @@
 "camel-k-client-1.0.0-M2-windows": [
 "camel/camel-k/1.0.0-M2/camel-k-client-1.0.0-M2-windows-64bit.tar.gz"
 ],
+"camel-k-client-1.0.0-M3-linux": [
+"camel/camel-k/1.0.0-M3/camel-k-client-1.0.0-M3-linux-64bit.tar.gz"
+],
+"camel-k-client-1.0.0-M3-mac": [
+"camel/camel-k/1.0.0-M3/camel-k-client-1.0.0-M3-mac-64bit.tar.gz"
+],
+"camel-k-client-1.0.0-M3-windows": [
+"camel/camel-k/1.0.0-M3/camel-k-client-1.0.0-M3-windows-64bit.tar.gz"
+],
 "camel-k-examples-0.3.4": [
 "camel/camel-k/0.3.4/camel-k-examples-0.3.4.tar.gz"
 ],
@@ -849,6 +861,9 @@
 "camel-k-examples-1.0.0-M2": [
 "camel/camel-k/1.0.0-M2/camel-k-examples-1.0.0-M2.tar.gz"
 ],
+"camel-k-examples-1.0.0-M3": [
+"camel/camel-k/1.0.0-M3/camel-k-examples-1.0.0-M3.tar.gz"
+],
 "camel-k-sources-0.3.4": [
 "camel/camel-k/0.3.4/camel-k-sources-0.3.4.tar.gz"
 ],
@@ -857,6 +872,9 @@
 ],
 "camel-k-sources-1.0.0-M2": [
 "camel/camel-k/1.0.0-M2/camel-k-sources-1.0.0-M2.tar.gz"
+],
+"camel-k-sources-1.0.0-M3": [
+"camel/camel-k/1.0.0-M3/camel-k-sources-1.0.0-M3.tar.gz"
 ]
 },
 "carbondata": {
@@ -1918,6 +1936,9 @@
 ],
 "apache-dubbo-2.7.3": [
 "dubbo/2.7.3/apache-dubbo-2.7.3-src.zip"
+],
+"apache-dubbo-2.7.4": [
+"dubbo/2.7.4/apache-dubbo-2.7.4-src.zip"
 ]
 },
 "eagle": {Mime
View raw message